آرشیو اخبار : مدیران

  • مترجم: مهدی نیکوئی
    مدیران شرکت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که در زمان افزایش طول عمر انسان‌ها، شرکت‌ها زودتر می‌میرند. در سال 1958، میانگین عمر 500 شرکت برتر در شاخص بورس اس‌اند‌پی (Standard & Poor’s 500 Index) معادل 61 سال بود. اکنون و براساس پژوهشی که توسط شرکت مشاوره مدیریتی مک‌کینزی انجام شده، میانگین عمر شرکت‌های بزرگ به 18 سال سقوط کرده است. برخی از کارشناسان دیگر، برآورد می‌کنند که 50 درصد از شرکت‌های کنونی حاضر در شاخص اس‌اند‌پی، تا 10 سال بعد جای خود را به دیگران خواهند داد. این شرکت‌ها یا خریداری می‌شوند، یا در شرکت‌های دیگر ادغام یا آنکه ورشکست می‌شوند؛ مانند اتفاقی که برای شرکت‌های انرون، لمن برادرز و پولاروید و کداک افتاد. حتی شرکت‌هایی هم که بقا می‌یابند، دور از ذهن است که بتوانند با همان قدرت سابق به فعالیت‌هایشان…
  • دکتر غلامرضا محفوظی
    ایجاد اشتغال محصولی از عوامل متعدد است که با هم ترکیب می‌شوند و مستلزم یک رویکرد جامع به جای سیاست‌های جزئی یا استراتژی‌های جزئی است. دستاورد اقتصادهای نوظهور صنعتی شده (NIEs) شرق آسیا نیز نشان می‌دهد که رشد قابل‌توجه در ایجاد اشتغال براساس استراتژی‌های جامع به دست می‌آید. تصمیم‌گیران کشور ما باید اقدامات جسورانه‌ای برای آماده کردن اقتصاد و نیروی کار برای مواجهه با چالش‌ها و فرصت‌هایی که پیش رو دارند، اتخاذ کنند همچنین دولت باید در شیوه‌های خود برای ایجاد اشتغال تجدیدنظر کند و با تاکید بیشتر بر سیاست‌های کارآفرینی، خصوصی‌سازی و تشویق و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME‌ها) روی سیاست‌های ایجاد اشتغال سرمایه‌گذاری کند.
  • مترجم: سید‌حسین علوی لنگرودی/alavitarjomeh@gmail.com
    یکی از اشتباهات بزرگ و مهلک بسیاری از مدیران تازه‌کار و کم‌تجربه این است که در تصمیم‌گیری برای ارتقا دادن به کارکنان موثر و توانمندشان عجولانه و تک‌بعدی عمل می‌کنند و به گونه‌ای تصمیم می‌گیرند که در نهایت افرادی مشمول ارتقای مقام می‌شوند که لیاقت این ارتقا را ندارند. مفهومی در دنیای مدیریت توسط لاورنس جی پیتر ارائه شده و به اصل پیتر مشهور است. اصل پیتر می‌گوید افراد را نباید به میزانی بالاتر از آنچه ظرفیت آن را دارند ارتقا داد؛ چراکه ارتقا دادن بیش از حد، هم برای خود آن شخص زیان‌بار است و هم به ضرر سازمان تمام خواهد شد.