آرشیو اخبار : مدیران

  • نویسندگان: Josh Baron/ Vlad Barbieri مترجم: مریم رضایی
    الیسا با ناباوری گفت: «منظورتان چیست که امسال نمی‌توانیم سود سهام را بپردازیم؟» هیات‌مدیره شرکت تولید ساعت که او و همسرش مارک بنیان‌گذاری کرده بودند، با بررسی عملکرد پایان سال این پیش‌بینی را کرده بود. این جلسه معمولا به‌عنوان جشن یک پیشرفت دیگر در شرکت بود که هر سال برگزار می‌شود و خبرهایی از رشد نسبی، نبود بدهی و تقسیم سود قابل توجه به اطلاع همه می‌رسد که الیسا و مارک این مبلغ را برای داشتن یک زندگی راحت و کارهای خیریه خود صرف می‌کردند، اما امسال، با اینکه رشد درآمد خوب بود، سود آنها روند نزولی داشت و تعهداتی که برای بازپرداخت بدهی‌های شرکت به منظور دستیابی به رشد ایجاد شده بود، اجازه تقسیم سود سهام را نمی‌داد. این اولین بار بود که الیسا احساس می‌کرد کنترل شرکتی را که یکی از بنیان‌گذارانش بوده از دست داده…