آرشیو اخبار : مدیران

  • مترجم: مهدی نیکوئی
    کارکنان امروز، نیازهای متفاوتی با کارکنان دهه‌های پیش دارند و شاید بی‌توجهی به همین نیازهای متفاوت است که منجر به افزایش نارضایتی‌ها در محیط‌های کاری شده است. 24 ساعته آنلاین بودن، افزایش بیش‌ از حد ساعات کاری، فقدان امنیت شغلی، انعطاف‌پذیر نبودن کار و ساعات کاری، متناسب نبودن مهارت‌ها با شغل‌های افراد و در نهایت، ابهام در مورد آینده فناوری‌ها، تنها برخی از مواردی هستند که منجر به نارضایتی کارکنان شده‌اند.
  • نویسنده: Alison Green مترجم: مریم مرادخانی
    مشاور عزیز، تقریبا یک سال پیش، یکی از دوستانم از من خواست که برای همکارش «آماندا» کار پیدا کنم. پس از صحبت با آماندا دیدم که باهوش و با استعداد است و ارزش‌های حرفه‌ا‌ی‌مان مثل هم است. چند فرصت شغلی به او پیشنهاد کردم و حتی کمک کردم که از فرآیند استخدام شرکتمان که مثل هفت‌خان رستم است عبور کند. او در نهایت استخدام شد. کاملا با هم جور بودیم. هم از نظر کاری، هم از نظر شخصی. چند ماه پیش، درخواست ارتقای شغلی دادم. ده، دوازده نفر دیگر هم درخواست داده بودند اما من قبول شدم. از اینکه من را قبول کردند، در پوست خود نمی‌گنجیدم و حتی به این مناسبت، آماندا را به ناهار دعوت کردم که جشن بگیریم. سِمت جدیدم ایجاب می‌کند که با او همکاری نزدیکی داشته باشم. چند هفته پس از ارتقا، مدیر جدیدم «کیت» به من گفت که بعضی از کارکنان از…
  • مترجم: سید‌حسین علوی لنگرودی/ alavitarjomeh@gmail.com
    هنگامی که شما به‌عنوان مدیر ارشد در یک سازمان یا شرکت بزرگ منصوب می‌شوید باید خود را آماده نظارت و مدیریت تعداد قابل‌توجهی از مدیران میانی کنید که خود مسوول مدیریت کارکنان زیردست‌شان هستند. اما سوال اینجاست آیا شما به‌عنوان مدیر ارشد نباید با زیردستان مدیران میانی‌تان جلسه داشته باشید.؟ در واقع منطق حاکم بر شکل‌گیری و برپاداشتن چنین جلساتی بسیار ساده است: کارکنانی که به یک مدیر، به‌طور مستقیم گزارش می‌دهند، تمایلی برای انتقاد از او به‌صورت رو در رو از خود نشان نمی‌دهند حال آنکه می‌توانند این کار را در برابر مدیران ارشد و کسانی که مدیران میانی و روسای آنها باید به آنها گزارش دهند، به راحتی انجام دهند.