آرشیو اخبار : مدیران

  • نویسنده: Borge Brende مترجم: مریم رضایی
    انقلاب صنعتی چهارم دنیا را با چالش‌های متحول‌کننده اقتصادی، اجتماعی و محیطی مواجه کرده و به همین دلیل، سرمایه‌گذاری روی نیروی کار، هیچ‌گاه تا این اندازه مهم نبوده است.
  • نویسنده: دکتر امین کنزی
    «پهلوان میکلس به‌عنوان مظهر قیام در برابر آنچه انسان را زجر داده و زندگی او را به سرنوشتی ساده و بی‌مفهوم بدل کرده است پدیدار می‌شود. او نخستین کسی است که راه مبارزه را در پیش می‌گیرد و آخرین کسی است که با رد هر گونه تمکین و سازش جان می‌سپارد. او در آخرین مامنی که پناه گرفته است، در حالی که سلاح در دست دارد و طرفدارانی احاطه‌اش کرده‌اند، کشته می‌شود. در اطراف او کسانی هستند که حقیقتی ساده و کلی را شعار خود قرار داده‌اند و آن این است: