آرشیو اخبار : مدیران

  • مترجم: مهدی نیکوئی
    رهبران سازمانی امروز می‌دانند که فرهنگ سازمان آنها یک دارایی ارزشمند است که باید با هدف و دقت مدیریت شود. مشکل آنجا است که یک کتاب راهنمای منسجم برای انجام این کار وجود ندارد. گاهی حتی آن دسته از مدیران عامل که بهترین نیت‌ها را هم دارند، نمی‌توانند مسائل را به شیوه‌ای حل و فصل کنند که کارکنانشان برانگیخته شوند. این شکاف اساسی (بین تصورات مدیران درباره مسائل مهم برای کارکنان و واقعیت‌های فرهنگی) می‌تواند مانع از رسیدن یک شرکت به نتایج مطلوب شود.
  • نویسنده: جعفر شمسی Jafarshamsi@gmail.com
    پروفسور بالتازار، در دنیای کارتون‌ها، مخترع بزرگی بود که هر وقت به مشکلی بر می‌خورد شروع می‌کرد به قدم زدن، ریختن چند قطره از محلولی ناشناخته داخل آزمایشگاهی پر پیچ و خم و بعد از چند ثانیه راه‌حل مشکلش، به یکباره ظاهر می‌شد.
  • مترجم: سید‌حسین علوی لنگرودی alavitarjomeh@gmail.com
    اگر شما مدیر یک مجموعه کاری هستید، باید برای جلب اعتماد تیم خود نهایت تلاش و دقت را داشته باشید و سعی کنید تا احترام افراد را جلب کنید و بهترین راه جلب احترام چیزی نیست مگر احترام گذاشتن به آنها. یکی از نمودهای این احترام گذاشتن، داشتن گوش شنوا نسبت به انتقادات و نشان دادن واکنش‌های درست و معقول در قبال آنها است. در ادامه به چند توصیه و تکنیک کاربردی برای برخورد با انتقادها اشاره خواهد شد: