آرشیو اخبار : مدیران

  • مترجم: مهدی نیکوئی
    گزارش پیش‌رو، به بررسی وضعیت مشاغل بخش صنعت آمریکا پرداخته است. اما نکات قابل تامل آن تا حد زیادی قابلیت تعمیم به کشورها و بخش‌های اقتصادی دیگر را هم دارد. بخش دوم این گزارش را که شامل راهکارهای مواجهه با شرایط موجود است می‌توانید هفته آینده در این صفحه مطالعه کنید.
  • در دنیای امروز انسان‌ها با سطح روزافزونی از تنش و اضطراب و افزایش عوامل تنش‌زا مواجه هستند. بنابراین لزوم آموزش شیوه‌های جدید مقابله که به فرد اجازه دهد احساس کنترل بیشتری بر احساسات و رفتار خود داشته باشد، بیش از پیش ضروری است.برخی راهبردها به افراد کمک می‌کنند تا خود را با تنش‌های زندگی راحت‌تر تطبق دهند. این راهبردها عبارتند از:
  • مترجم: سید‌حسین علوی لنگرودی alavitarjomeh@gmail.com
    بخش اول مدیریت هم مانند هر کار دیگری، مزایا و دردسرهای خاص خود را دارد به نحوی که همان طور که مدیران از توان بیشتری برای ایجاد تغییر و تحول در محیط پیرامون و کسب درآمد برای سازمان‌ها و شرکت‌های متبوع شان برخوردارند به همان میزان، مسوولیت‌ها و گرفتاری‌های بیشتری نیز گریبانگیر آنهاست و این مدیران هستند که در نهایت باید در قبال عملکرد مجموعه تحت رهبری‌شان پاسخگو باشند. این گرفتاری‌ها و چالش‌ها برای نومدیران و کسانی که به تازگی وارد عرصه مدیریت و رهبری شده‌اند ابعاد گسترده‌تر و جدی‌تری پیدا می‌کند و خواب آرام را از آنها می‌رباید. در بخش اول این مطلب به پنج مورد از جدی ترین چالش‌های پیش روی کلیه مدیران به ویژه مدیران تازه کار و راه‌های غلبه بر آنها اشاره خواهد شد.