آرشیو اخبار : مدیران

  • مترجم: علی پورقاسمی
    در رویکرد سنتی، برای توسعه محصول ابتدا برنامه‌ریزی و سپس ساخت انجام می‌گیرد که معمولا آن را «مدل عملیاتی» می‌نامند. تقریبا در همه شرکت‌ها و براساس گونه مشابهی از سلسله مراتب سازمانی، مدیران اجرایی بالاتر از مدیران، و مدیران بالاتر از روسا جای گرفته‌اند و تصمیم‌ها از لایه‌های بالای سازمان به پایین انتقال می‌یابند و فعالیت‌ها در سطح پایین سازمان انجام می‌گیرند. شیوه مدیریت سنتی در این گونه سازمان‌ها با عنوان « فرماندهی و کنترل» شناخته می‌شود که یک زبان مشترک قابل درک را برای تشریح مدل‌های عملیاتی پدید می‌آورد. با این حال شیوه‌های معتبر و جایگزین گوناگون نیز مشاهده می‌شوند که تقریبا تمامی آنها به ایده پاسخگویی اشاره دارند. منظور از پاسخگویی آن است که سازمان باید به شکلی ساخته شود که به سرعت یاد بگیرد و پاسخ دهد.…
  • محمد عبائی شوشتری
    ‬اینگونه تصور می‌شود که هیچ فردی با تجربه کم یا سطوح سازمانی پایین نمی‌تواند در مسائل استراتژیک دخالت کند. اما این تفکر از کجا می‌آید. ‬ در اکثر روش‌های برنامه‌ریزی استراتژیک سنتی مانند روش برایسون، دیوید و...، تعریف استراتژیست در سازمان به این شکل آمده است که «فردی است که سه وظیفه اصلی در سازمان یعنی ایجاد تعادل بین ثبات و تغییر، ایجاد حس تعلق اعضای سازمان به سازمان، همچنین مدیریت نوآوری در سازمان» را به عهده دارد. از طرفی نیز تعریف‌های متعدد دیگری نیز مانند اینکه استراتژیست‌ها مسوولیت شکست یا پیروزی سازمان را به عهده دارند. یا اینکه استراتژیست فردی است که تصمیمات مهم استراتژیک می‌گیرد نیز مطرح شده است. در برخی تعاریف نیز دقیقا اشاره شده است که تیم مدیریت استراتژیک شامل افرادی مانند هیات مدیره شرکت یا…
  • نویسنده: کلایتون کریستینسن مترجم: سید‌حسین علوی لنگرودی alavitarjomeh@gmail.com
    استفاده از کاغذهای یادداشت چسبی برای تقویت بارش فکری، ایده جدیدی نیست. اما چگونگی ترکیب درست بارش فکری انفرادی و گروهی با کمک این کاغذهای خوش رنگ و دوست داشتنی می‌تواند به نتایج مطلوبی بینجامد. این ترکیب هوشمندانه که می‌توان آن را «بارش چسبنده» نامید، می‌تواند ساختار و کارکردهای بارش فکری را دگرگون کند و بسیاری از مشکلات و موانع موجود بر سر راه آن را برطرف سازد. به‌عنوان مثال بارش فکری انفرادی یا گروهی به همراه کاغذهای چسبنده قبل از جلسات همفکری می‌تواند تا حد زیادی تعارضات اجتماعی و ناهماهنگی‌های درون گروهی را کاهش دهد و ارائه راه حل‌های خلاقانه بیشتری را میسر سازد. در واقع، بارش‌های فکری خلاقانه می‌توانند افراد را از مزایای پرشمار فرآیندهای مجزایی همچون توفان‌های فکری فردی و گروهی، دیاگرام‌های رابطه‌ای و…