آرشیو اخبار : مدیران

  • مترجم: علی پور قاسمی منبع: Mckinsey
    هرگونه تغییر و گذار در رهبری سازمانی سبب بی‌ثباتی و ناپایداری می‌شود. آیا رهبر جدید سازمان، فرصت‌ها را کشف و از آن خود خواهد کرد و تیم مناسبی را تشکیل خواهد داد؟ آیا تغییرات پایدار خواهند بود؟ آیا جانشین ارزشمندی را پرورش خواهند داد؟ تمامی این پرسش‌ها به یک پرسش خلاصه می‌شوند: «آیا رهبر سازمان موفق خواهد شد؟»
  • سيد محمد اعظمی‌نژاد رئيس کميته آموزش و پژوهش انجمن مديريت ايران
    زندگی کاری یک مدیر بازاریابی با پاداش، چالش و پیچیدگی روزانه عجین است. نقش یک مدیربازاریابی از مسوولیت‌های زیادی تشکیل شده است، اما سه وظیفه اصلی یک مدیربازاریابی شامل واگذاری پروژه‌های بازاریابی به تیم بازاریابی، مدیریت دقیق تیم بازاریابی و مدیریت انتظارات رهبری شرکت از واحد بازاریابی است و تجربه نشان می‌دهد مدیریت انتظارات رهبر سازمان بسیار حائزاهمیت است.
  • مترجم: سید‌حسین علوی لنگرودی alavitarjomeh@gmail.com
    در زندگی کاری هر مدیری موقعیت‌هایی پیش می‌آید که طی آنها مدیر احساس می‌کند یک جای کارش می‌لنگد و شرکت یا تیم تحت رهبری او آنچنان که باید و شاید خوب کار نمی‌کند و ضعف‌هایی جدی در این مجموعه وجود دارد. این احساس در میان مدیران جوان و کم تجربه‌ای که معمولا از اعتماد به نفس و تجربه کمتری برخوردارند بیشتر مشاهده می‌شود. به هر حال آگاهی به موقع مدیران تازه کار از این نقاط ضعف و نواقص می‌تواند نقش بسزایی در کنترل و محدودسازی پیامدهای منفی ناشی از آنها داشته باشد و آینده مدیریتی‌شان را تا حد زیادی تضمین کند. حال سوال اینجاست که یک مدیر چگونه می‌تواند این مشکلات و علائم را تشخیص دهد؟