آرشیو اخبار : مدیران

  • مترجم: فریبا ولیزاده
    رهبری در سازمان همواره مستلزم تمایل به حرکت در مسیری است که سایرین از آن اجتناب می‌کنند. رهبران موفق از توانایی متقاعد کردن یا ایجاد انگیزه در دیگران برخوردارند.
  • برای چینی‌ها تلفظ بسیاری از نام‌های غربی دشوار است؛ همان‌طور که برای سایر مردم گفتن صحیح اسامی چینی با تلفظ درست آن فاصله بسیار زیادی دارد.شرکت‌های غربی صاحب برند، به این نتیجه رسیده‌اند، پیش از آنکه نامی بی‌معنا با تلفظی غلط به محصول‌شان داده شود، خود یک نام چینی با معنی زیبا انتخاب کنند و در ذهن مشتری ماندگار شوند. فرآیندی که چالش‌های زیادی به همراه دارد.
  • احمد پنجه پور وکیل پایه یک دادگستری ahmad.panjehpour@gmail.com
    زمانی که حکم ورشکستگی صادر می‌شود، محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می‌کند. مدیر تصفیه می‌تواند از بین کارمندان دادگستری یا هر فرد دیگری که دادگاه او را واجد و دارای شایستگی برای این امر بداند، انتخاب شود.
  • مترجم: آذرخش پژوهش
    ارتباطات کاری و تجاری مستحکم برای سودمندی و موفقیت ما در تمامی مراحل ضروری است. حال باید دید رمز دقیق موفقیت و راه هدایت در موقعیت‌های سخت در چیست؟