شماره روزنامه ۵۶۹۶
|

آرشیو اخبار : مدیران

  • مترجم: معصومه عشوری مقدم
    تنها یک دهه پیش، بسیاری از تحلیلگران صنایع از دو روند تازه خبر داده و نسبت به قدرت برندهای کالاهای مصرفی هشدار دادند. تلفیق خرده فروشی؛ به‌طور خاص در بازارهای عمده‌ای مانند آمریکا، کره، چین، ژاپن و آلمان در حال افزایش بود و همزمان، برچسب‌های خصوصی1، فضایی را روی قفسه‌های سوپرمارکت‌ها به دست آوردند. این سهم پیوسته افزایش می‌یابد تا جایی که امروزه سهم برچسب‌های اختصاصی در برخی بازارهای توسعه یافته تا 30 درصد افزایش یافته است. اما، پیش‌بینی‌ها درباره افول برندهای جهانی بسیار ابتدایی بوده است.
  • احمد پنجه پور وکیل پایه یک دادگستری ahmad.panjehpour@gmail.com
    همان‌طور که در یادداشت قبلی اشاره شد، اخذ حکم ورشکستگی یا به‌طور کلی ورشکسته شدن ممکن است در مواردی جرم تلقی شود. ورشکستگی به تقصیر را بررسی کردیم. یکی دیگر از موارد مهم در این خصوص جرم ورشکستگی به تقلب است. در این نوشتار بررسی می‌کنیم ورشکستگی به تقلب چگونه حادث می‌شود و مجازات آن چیست؟
  • مترجم: سید حسین علوی لنگرودی alavitarjomeh@gmail.com
    هرکسی دارای استعدادهای متعددی است و الگوهای مختلف تفکر، احساسات و رفتارها را در اختیار دارد که می‌توان از آنها به شکل مولدی استفاده کرد. تحقیقات نشان داده که هر فردی می‌تواند حداقل یک کار را بهتر از 10 هزار نفر دیگر انجام دهد.