آرشیو اخبار : مسکن و عمران

  • گرانی مسکن و از دسترس خارج شدن خانه برای جمعیت خانه‌اولی‌ها، آن‌چنان نیازمند کنکاش برای شناسایی این معضل نیست -هرچند دو شاخص کلیدی در این بخش، وخامت اوضاع متقاضیان مصرفی را توضیح می‌دهد- اما آنچه در این مقطع اهمیت دارد نحوه حل این معضل است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد جمعیت دچار به «فقر مسکن» در کشور معادل 8/ 1برابر نرخ جهانی و شاخص «دسترسی به خانه اول» نیز به لحاظ مدت زمان انتظار، حداقل 3 برابر حد متعارف است. این شرایط اضطراری سمت تقاضا در حالی است که در سمت عرضه «مازاد حدود 10درصدی واحد مسکونی» وجود دارد. بخش قابل‌توجهی از آپارتمان‌ها به‌دلیل مساحت بالا، با جنس اصلی تقاضا رابطه برقرار نمی‌کند و بخشی دیگر نیز خالی نگهداری می‌شود. دوگانه «فقر مسکن» و «مازاد عرضه» به‌عنوان اتفاق عجیب بازار ملک، دو…
  • قیمت‌های پیشنهادی رهن و اجاره آپارتمان‌های مسکونی نوساز و تازه‌ساز در مقایسه با سایر گروه‌های سنی تب تندی دارد و بعضا تا 5/ 1 برابر میانگین ارزش اجاری آپارتمان‌ها در یک محدوده شهری است. هرچند این نوع اعلام قیمت از سوی موجران سبب شده است فایل‌های رسوبی در بازار اجاره مسکن عمدتا از جنس نوساز باشد، اما با این حال موجران واحدهای نوساز تمایل چندانی به انعطاف قیمتی نشان نمی‌دهند.
  • یک کارشناس اقتصادی معتقد است رفع کمبود مسکن با طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی و اعطای تسهیلات بانکی، نهایتا به رشد نقدینگی و افزایش تورم می‌‌انجامد.