آرشیو اخبار : مسکن و عمران

  • فرآیند انتشار عمومی اطلاعات باارزش شهر تهران به بن‌بست مخالفان برخورد کرده است. روند انتشار عمومی این اطلاعات نشان می‌دهد: تاکنون زورآزمایی مدافعان و مخالفان مبارزه با فساد در مجموعه مدیریت شهری از طریق ایجاد شفافیت و مرئی‌سازی اطلاعات به نفع طرف دوم(مخالفان) تمام شده است.
  • بازار رهن کامل واحدهای مسکونی اجاره‌ای در مناطق مختلف شهر تهران در آستانه آخرین ماه از سال 97 بیشتر مربوط به واحدهای مسکونی بزرگ‌متراژ واقع در نیمه شمالی شهر تهران به خصوص سه منطقه اول شهر تهران است.
  • متاسفانه بخش بزرگی از سازندگان کشور در برابر هر نوع نوآوری و پیچیدگی مهندسی در ساخت و ساز مقاومت می‌کنند و به همین دلیل صنعت ساختمان در ایران مبدل به صنعتی ساده با سازندگان پراکنده شده است.
  • سخنگوی شورای شهر تهران سیاست‌های شورای شهر در خصوص زمین‌های باقی‌مانده در بوستان ولایت را تشریح و طرح باغ‌شهر بوستان ولایت را غیرقابل دفاع توصیف کرد.