آرشیو اخبار : مسکن و عمران

  • تشریح تجربه جهانی و کارنامه ایرانی در طرح «نوسازی بافت فرسوده»

  • دنیای اقتصاد- رفیعه هراتی: واحد اطلاعات اکونومیست همانند هر سال فهرست بهترین شهرهای جهان را برای زندگی با انتشار گزارش 2017 معرفی کرده است. این فهرست شهرهای جهان را براساس «قابلیت زندگی» رتبه‌بندی کرده و شهرهایی که بهترین و بدترین شرایط زندگی را دارند، معرفی کرده است. واحد اطلاعات اکونومیست از نمره 100 به هر شهر نمره‌ای را اختصاص داده و براساس این نمره 140 شهر در سراسر جهان را رتبه‌بندی کرده است.

    برای محاسبه این نمره 30 شاخص مربوط به ثبات سیاسی (ناآرامی یا عدم آن)، بهداشت و درمان، منابع آموزشی، زیرساخت‌ها و فرهنگ و محیط‌زیست درنظر گرفته شده است.