آرشیو اخبار : کدال

  • ندا کریمی تحلیلگر بازار سهام
    نفت، متشکل از کربن و هیدروژن است، اما براساس طول مولکول‌‌‌ها اجزای مختلفی دارد و هر یک از اجزا خواص متفاوتی دارند. نفت‌خام کاربرد چندانی ندارد. با این حال نفت به دلیل دارا بودن هیدروکربن‌‌‌هایی با وزن مولکولی و طول‌‌‌های مختلف می‌‌‌تواند در صورت پالایش در موارد متعددی به کار رود. پالایش نفت فرآیند جداکردن و افزایش خلوص اجزای تشکیل‌دهنده مواد و فرآورده‌‌‌های نفتی است. پالایش نفت تبدیل نفت‌خام به مواد مفیدتر و ارزشمندتر، از جمله بنزین، گازوئیل، سوخت جت، گاز مایع، نفتا، روانکارها و قیر است. هر یک از مواد یادشده نقطه جوش متفاوتی دارند، از این رو می‌‌‌توان آنها را با فرآیند تقطیر جدا کرد. همچنین از واحدهای کاتالیستی برای بهینه‌‌‌سازی محصولات در پالایشگاه‌‌‌های مدرن استفاده می‌شود.
  • روز گذشته دو نماد روغن‌‌‌ساز از افزایش نرخ مواد اولیه و نرخ فروش روغن خوراکی خبر دادند. در ادامه به تشریح جزئیات این دو نماد پرداخته شده است.
  • به رابطه قیمت نفت‌خام و فرآورده‌های حاصل از آن در عملیات تقطیر، کرک‌اسپرد گفته می‌شود. پالایشگاه‌ها از فعالان اصلی بازار نفت، عمدتا در معرض ریسک این فاصله قیمت با نفت‌خام قرار دارند. فعالیت پالایشگاه با هدف حداکثر کردن این فاصله قیمتی صورت می‌گیرد. به بیان دیگر، کرک‌اسپرد به معنای تفاوت قیمت یک‌بشکه محصول با یک‌بشکه نفت‌خام است. در اواخر سال 1398 و اوایل سال 1399 کرک‌اسپرد پالایشی‌ها به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا، قرنطینه‌ها و در نتیجه کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت به‌شدت کاهش یافت، اما در حال حاضر برآوردها نشان می‌دهد که نرخ کرک‌اسپرد پالایشی‌ها با استفاده از فرمول «1:2:3» به 8 /21دلار بر بشکه رسیده است.