آرشیو اخبار : کدال

  • ندا کریمی کارشناس بازار سرمایه
    صنایع دارویی با بیش از 30شرکت و ارزش بیش از 668‌هزار میلیارد ریال، سهمی حدود یک‌درصدی از کل بازار سرمایه ایران را در اختیار دارند. حوزه شرکت‌های فعال در گروه دارویی متنوع و در زنجیره ارزش است. شرکت‌های هلدینگ و سرمایه‌گذاری در صنعت دارو از جمله تیپیکو، وپخش، شفا، برکت، والبر، برکت و اعتلا در این گروه قرار دارند. همچنین شرکت‌های فعال در زمینه تولید مواد اولیه از جمله شرکت‌هایی مانند دتماد، دشیمی، دبالک و شکام در این صنعت قرار دارند. شرکت فرآوری مواد گیاهان دارویی شامل دشیری و ریشمک از شرکت‌های دیگر این صنعت هستند. چند شرکت پخش و چند شرکت تولید داروهای نهایی انسانی و دامی و نیز شرکت‌های تولید مواد بسته‌بندی دارو در بازار سرمایه ایران پذیرفته شده‌اند.
  • دنیای‌اقتصاد: طی چند روز گذشته اطلاعیه‌‌‌های متعددی در سامانه کدال منتشر شد که برخی از اطلاعیه‌‌‌ها به فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌ها اختصاص داشت. این فرآیند به دلیل تنوع در نحوه انجام و زمان‌بر بودن ناشران را موظف به شفاف‌‌‌سازی پس از سپری شدن هر یک از مراحل می‌کند. در ادامه به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌‌‌ها پرداخته شده است.
  • دنیای‌اقتصاد: طی چند روز گذشته اطلاعیه‌های متعددی در خصوص افشای اطلاعات بااهمیت شرکت‌ها در سامانه کدال منتشر شد و شرکت‌های بورسی و فرابورسی متعددی به منظور رعایت اصل شفافیت در بازار سهام، سهامداران را از رویدادهای بااهمیت، جزئیات مالی و عملکردی خود مطلع کردند. این اطلاعیه‌ها که در دو گروه الف و ب دسته‌بندی می‌شوند، از این رو برای سهامداران اهمیت دارد که به بهای سهام شرکت‌ها سمت‌وسو می‌دهد. به همین منظور در ادامه به تشریح تعدادی از آنها پرداخته‌ایم.