آرشیو اخبار : کدال

  • الهه ظفری تحلیلگر بازار سرمایه
    منابع زغال‌سنگ از منظر میزان کربن و انرژی و شاخص‌هایی مثل فراریت و رطوبت به دو دسته کلی و ریزشاخه تقسیم‌بندی می‌شوند؛ دسته اول زغال‌سنگ سخت است که 53‌درصد از ذخایر جهان را تشکیل داده است و دو نوع آنتراسیت و بیتومینه دارد. آنتراسیت، یک‌درصد از کل ذخایر زغال‌سنگ است و به سوخت بدون دود معروف است. بیتومینه، حدود 55درصد از ذخایر جهانی زغال‌سنگ را به خوداختصاص داده است. دسته دوم زغال‌سنگ نرم (قهوه‌ای) است که 47درصد ذخایر جهانی را در اختیار دارد و به دو دسته لیگنایت، با 17درصد از ذخایر جهانی و شبه بیتومینه، با 30درصد از ذخایر زغال‌سنگ در دنیا تقسیم می‌شود. عمده مصرف این دو نوع زغال‌سنگ در نیروگاه‌هاست.
  • افزایش سرمایه یکی از راه‌‌‌های تامین مالی به منظور توسعه و گسترش و بهبود عملکرد مالی یک شرکت است. این فرآیند برای سهامداران نیز بسیار حائز اهمیت است. طی چند روز گذشته نیز اطلاعیه‌‌‌های متعددی در خصوص هر یک از مراحل افزایش سرمایه در سامانه کدال منتشر شده است که در این گزارش به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌‌‌ها پرداخته‌‌‌ایم.
  • دنیای‌اقتصاد: گزارش‌های ماهانه شرکت‌های تولیدکننده زغال‌سنگ حکایت از افت تقریبی فروش این شرکت‌ها در ماه مهر دارد.