آرشیو اخبار : کدال

  • صنعت دارو به‌عنوان یکی از صنایع مهم جهان، به دلیل ارتباط داشتن با سلامت و بهداشت جوامع انسانی از اهمیت خاصی برخوردار است و لزوم خودکفایی در زمینه تولید انواع اقلام دارویی، مطابق با آخرین استانداردها و تکنولوژی روز دنیا با توجه به ارزش‌افزوده بالای این صنعت در اقتصاد جهان اهمیت زیادی بین کشورها دارد. از سوی دیگر، این صنعت از نظر اقتصادی هم برای سهامداران و شرکای مالی آنها اهمیت زیادی دارد؛ چراکه از جمله صنایع سودآور در گروه صنایع با فناوری پیشرفته محسوب می‌شود.
  • دنیای‌اقتصاد: طی چند روز گذشته اطلاعیه‌های متعددی در سامانه کدال منتشر شد که بخشی از اطلاعیه‌ها به «افشای اطلاعات بااهمیت» شرکت‌ها تعلق داشت. این اطلاعات که از جهت میزان اهمیت در دو گروه (الف و ب) منتشر می‌‌شوند، از این‌رو برای سهامداران حائزاهمیت است که به بهای سهام سمت و سو می‌دهد. در ادامه به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته‌‌ایم.