آرشیو اخبار : کدال

  • مصرف روغن نباتی طی سال‌های گذشته در میان خانوارهای کشور افزایش یافته است؛ به طوری که در سال 97 به مقدار 2میلیون و 600هزار تن انواع روغن نباتی توسط خانوارها خریداری شده که این رقم در سال 99 به 3میلیون و 600هزار تن رسیده است. از کل مصرف سال 97 یک میلیون تن و از مصرف سال 99 به میزان 5/ 1میلیون تن مربوط به واردات این کالا بوده است. در ارتباط با تولید داخل هم باید گفت، تولید روغن خوراکی در سال گذشته برابر با یک میلیون و 575‌هزار تن بوده که نسبت به سال 98 (یک میلیون و 810‌هزار تن) کاهش 13 درصدی داشته است. به طور میانگین تولید روغن خوراکی طی یک دهه اخیر برابر با یک میلیون و 500‌هزار تن بوده است. البته در خصوص تولید داخلی باید به این موضوع هم اشاره کرد که بخش زیادی از مواد خام صنعت تصفیه روغن (روغن خام) و در صنعت…
  • دنیای‌اقتصاد: «افزایش سرمایه» به عنوان راهی برای تامین سرمایه شرکت‌ها، این روزها بسیار مورد توجه سهامداران و ناشران بورسی و فرابورسی قرار دارد. به همین منظور سامانه کدال روزانه شاهد انتشار اطلاعیه‌های متعدد در خصوص هر یک از مراحل افزایش سرمایه شرکت‌هاست. در ادامه به تشریح چند اطلاعیه در خصوص فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌ها پرداخته‌ایم.