آرشیو اخبار : کدال

  • مهدی کریمخانی کارشناس بازار سرمایه
    صنعت پتروشیمی از صنایع مادر و اشتغال‌زاست که به عنوان تغذیه‌کننده سایر بخش‌های صنعت می‌تواند به عنوان موتور حرکت اقتصاد کشورهای در حال توسعه، نقشی اساسی را ایفا می‌کند. این صنعت بزرگ در بازار سرمایه را می‌توان از چند دیدگاه مختلف تقسیم‌بندی کرد. به لحاظ «محصولات تولیدی» صنعت پتروشیمی را می‌توان به گروه متانول، اوره و آمونیاک، الفین و پلیمر و آروماتیک تقسیم کرد. در این گزارش تحلیلی به بررسی گروه اوره و متانول می‌پردازیم.
  • طی روزهای اخیر سه شرکت بورسی در ارتباط با رویدادهای تولیدی و مالی خود اطلاعیه گروه الف منتشر کردند. افشای اطلاعات بااهمیت یکی از موثرترین وقایع بازار سهام است که مطابق با درجه اهمیت آنها در دو گروه یا طبقه‌بندی الف و ب ارائه می‌شوند. این اطلاعات در بازار سهام از مهم‌ترین متغیرهای تاثیرگذار روی قیمت و ارزش سهم است که تقریبا همه‌روزه از سوی شرکت‌ها در سامانه کدال منتشر می‌شود. یکی از نکات بسیار مهم هنگام بازگشایی پس از افشای اطلاعات بااهمیت نوع حراج و دامنه نوسان آن است.
  • دنیای اقتصاد: شرکت‌ها در این روزها گزارش عملکرد تیرماه خود را در سامانه کدال منتشر می‌کنند. شرکت‌های تولید‌کننده اوره و آمونیاک نیز که از زیرمجموعه پتروشیمی‌ها هستند، گزارش‌های خود را منتشر کرده‌اند. در این گزارش به بررسی عملکرد دو شرکت از این صنعت می‌پردازیم. این گزارش‌ها نشان می‌دهد اغلب شرکت‌ها در تیرماه وضعیت خوبی را سپری کرده بودند.