آرشیو اخبار : کدال

  • نیما میرزایی کارشناس بازار سرمایه
    وضعیت دو مولفه بنیادی کلی تاثیرگذار بر صنعت خودرو چشم‌انداز مثبتی برای شرکت‌های فعال در این گروه بورسی ترسیم کرده است. بررسی دو مولفه «شرایط سیاست خارجی» و «سیاستگذاری اقتصادی» که در این گزارش در چارچوب سه شاخص اساسی مورد بررسی قرار گرفته‌اند، نشان می‌دهد وضعیت فعلی گروه خودرویی نسبتا کم ریسک و تا حدودی جذاب است، بر این اساس به نظر می‌رسد احتمال شکست محدوده‌های مقاومتی فعلی طی ماه‌های پیش رو بالا باشد.
  • مجمع عمومی سالانه شرکت نفت سپاهان (شسپا) با حضور اکثریت سهامداران و نمایندگان قانونی آنها روز دوشنبه گذشته برگزار شد. در این جلسه، محمدحسین رزاقی، مدیرعامل شرکت نفت سپاهان ضمن ارائه گزارش سالانه هیات‌مدیره به مجمع، به تبیین برنامه‌ها و استراتژی این شرکت در سال‌های پیش رو پرداخت.
  • مدیرعامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش از رشد ۶۷ درصدی فروش خالص این شرکت خبر داد.