آرشیو اخبار : کدال

  • رضا محمدی‌پور ندوشن کارشناس بازار سرمایه
    این گزارش بخش دوم نوشته‌ای است که روز گذشته در همین صفحه منتشر شد. در بخش اول موضوعاتی مانند وضعیت بازار جهانی صنعت سیمان و دیگر عوامل تاثیرگذار کلان بحث شد. در این بخش هم شرکت‌های فعال بورسی این گروه از منظرهای ظرفیت تولید، ارزش بازار و دیگر طرح‌های توسعه‌ای آنها بررسی شده است. از تعداد ۴۴ شرکت سیمانی در بازار سرمایه، تعداد ۳۳ شرکت پذیرفته‌شده در بورس، ۲ شرکت پذیرفته‌شده در فرابورس و ۸ شرکت درج‌شده در بازار پایه و یک شرکت صرفا ثبت‌شده نزد سازمان است.
  • صنعت سیمان با در اختیار داشتن حدود یک‌درصد از ارزش بازار یکی از گروه‌های مهم بازار سرمایه محسوب می‌شود. در این گزارش به بررسی عملکرد اردیبهشت دو شرکت سیمانی می‎پردازیم.