آرشیو اخبار : کدال

  • رضا محمدی‌پور ندوشن کارشناس بازار سرمایه
    در گزارش پیش‌رو تلاش شده است به سیاق تحلیل هرمی شکل بنیادین، از کلی تا جزئی‌ترین عوامل تاثیرگذار بر صنعت سیمان مورد بررسی قرار گیرد. از همین رو با توجه به محدودیت‌های فضایی در صفحات روزنامه، گزارش در چند بخش ارائه شده که بخش اول آن به کلی‌ترین موضوعات مانند وضعیت جهانی صنعت و تولید و فروش سیمان در شرایط اقتصاد کلان و در ادامه بخش دوم به مسائل خردتری مانند شرکت‌های بورسی گروه پرداخته شده است.
  • سهامداران شرکت نفت سپاهان روز دوشنبه در مجمع‌عمومی فوق‌العاده برای افزایش سرمایه این شرکت، تصمیم‌گیری می‌کنند. پیش از این مجمع، مجمع‌عمومی عادی سالانه این شرکت درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30/ 12/ 1399 و بررسی برنامه‌های آتی شرکت در هتل سیمرغ تهران تشکیل جلسه می‌دهد. شرکت نفت‌سپاهان با نماد شسپا در بازار دوم بورس اوراق بهادار حضور دارد.
  • در هفته گذشته تعدادی از نمادهای بازار سرمایه گزارش افزایش سرمایه خود را در سامانه کدال منتشر کردند. در این گزارش به مهم‌ترین افزایش سرمایه‌ها اشاره خواهیم کرد. می‌توان گفت افزایش سرمایه‌ها به جذابیت نماد اضافه خواهند کرد به‌خصوص که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی باشد.