آرشیو اخبار : کدال

  • ساسان ابراهیمی کارشناس بازار سرمایه
    عدم تخصیص ارز دولتی و جایگزینی ارز نیمایی موجب شده تا ذخایر شکر با ارز 4200 تومانی رو به اتمام باشد و شکر وارده شده با ارز نیمایی نیز مشمول قیمت‌گذاری تثبیت‌شده نباشد.
  • در یک‌صد روز نخست سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها»، با اجرای طرح‌های متعدد رفع موانع و گلوگاه‌های تولیدی، تولید تجمعی پتروشیمی شهید تند گویان بیش از ۵۵ هزار تن افزایش یافت.
  • شرکت‌های قند و شکری در روزهای گذشته مانند دیگر شرکت‌ها گزارش عملکرد یک ماهه خود را در سامانه کدال منتشر کردند. در این گزارش به بررسی عملکرد خردادماه دو شرکت قندی و شکری می‌پردازیم. این گزارش‌ها نشان می‌دهد که میزان فروش خرداد امسال نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است.