شماره روزنامه ۵۷۴۱
|

آرشیو اخبار : سیاست گذاری

  • بودجه ‌مهم‌ترین سند حکمرانی مالی سالانه بخش عمومی کشور است. این سند نحوه اولویت‌‌‌‌‌‌بندی اهداف حاکمیت را در یک سال‌ پیش‌‌‌‌‌‌رو نشان می‌دهد. این سند سهم هر قسمت از منابع و مصارف را با توجه به اولویت، اهمیت و همچنین ماموریت‌‌‌‌‌‌های تعیین‌شده برای هر حوزه مشخص می‌کند و تخمین میزان اعتبار و شرایط آن در تقسیم منابع محدود کشور به بخش‌های مختلف نظیر سلامت، آموزش، فرهنگ، دفاع و دیگر موضوع‌‌‌‌‌‌های مختلف در بودجه‌سالانه کشور مشخص می‌شود.
  • مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی صدور بخشنامه توقف پرداخت وام توسط بانک‌مرکزی را تکذیب کرد. علی‌اکبر میرعمادی، در پاسخ به این سوال که پیگیری‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد در دو الی سه ماه اخیر میزان تسهیلات اعطایی در برخی بانک‌های کشور کاهش قابل‌توجهی داشته است، یا حتی در برخی بانک‌ها به همه شعب دستور توقف پرداخت تسهیلات داده شده‌است، علت چیست؟ اظهار کرد: اساسا محدودیت یا توقف اعطای تسهیلات جزو سیاست‌های بانک‌مرکزی نیست و آنچه بانک‌مرکزی به شبکه بانکی الزام کرده‌‌‌‌‌‌است، ضرورت رعایت حدود مقرر و نیز اعطای تسهیلات در چارچوب ضوابط قانونی و مقرراتی است.