شماره روزنامه ۵۵۱۹
|

آرشیو اخبار : سیاست گذاری

  • تحلیل آمارهای پولی در بهمن‌ماه سال‌1400 نشان می‌دهد که انتظارات تورمی متاثر از انتظار خروج ریسک سیاسی از اقتصاد، روند کاهشی داشته است. در بهمن‌ماه، بازدهی اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای بلندمدت و کوتاه‌مدت کاهشی شده که به‌دلیل کاهش انتظارات تورمی بوده است. از سوی دیگر، آمارها حاکی از آن است که در بهمن ماه نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی نسبت به دی ماه کاهش یافته است. نرخ سود بازار بین بانکی نیز در بهمن ماه نسبت به ماه‌های قبل روند کاهشی را ثبت کرده است.
  • رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، از تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات ارزش افزوده زمستان 1400 تا 24 فروردین‌ماه سال جاری برای تمام مودیان خبر داد. داود منظور با صدور دستورالعملی خاطرنشان کرد: نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال1400 با تعطیلات نوروز و همچنین با توجه به درخواست‌‌های مودیان محترم مشمول نظام مالیات ارزش افزوده و برای تکریم مودیان گرامی و فراهم کردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات ارزش افزوده، مهلت تسلیم اظهارنامه فصل زمستان 1400 تا 24 فروردین ماه تمدید می‌شود. بر این اساس، ادارات کل امور مالیاتی موظفند درباره مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان)…
  • رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: برای اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم و حذف شیوه علی‌الرأس از نظام مالیاتی، نیازمند اطلاعات دقیق و شفاف هستیم.
  • مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعیین میزان جریمه به‌‌‌کارگماردن اتباع خارجی غیرمجاز در سال ۱۴۰۱ خبر داد. محسن ابراهیمی با اعلام این خبر تصریح کرد: بر اساس بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که از نیروی کار خارجی غیرمجاز استفاده یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به ۵ برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می‌شود. او افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه امسال را یک‌میلیون و 393‌هزار و 250 ریال تعیین کرده است، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیر‌مجاز اتباع خارجی به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه یعنی معادل 6‌میلیون و 966‌هزار و 250 ریال خواهد بود. مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه…
  • رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی معتقد است که با توجه به تغییرات اقلیمی و آب و هوایی و به‌خصوص تغییر سبک زندگی، مشاغل جدیدی مثل اقتصاد روستا با تعریف جدید و اقتصاد نگهداری از فرزند و سالمند به وجود آمده است و بخش اعظمی از مشاغل آینده در فضای غیر‌واقعی و مجازی ایجاد خواهد شد.