شماره روزنامه ۵۶۹۶
|

آرشیو اخبار : سیاست گذاری

  • وزیر اقتصاد معتقد است دو بال برای پرواز اقتصاد وجود دارد که بال اول، تمرکز بر توانمندی داخلی و بال دوم استفاده از ظرفیت‌های خارج و برون‌گرایی است. او با تشریح استراتژی دولت سیزدهم در قبال برون‌گرایی بر دو کلیدواژه منطقه‌گرایی و سیاست همسایگی تاکید کرد و گفت تمرکز اولیه دولت بر استفاده از فرصت‌‌‌های منطقه‌گرایی و سیاست همسایگی است. استفاده از واژه برون‌گرایی اولین بار نیست که توسط دولتمردان استفاده می‌شود. در واقع لازمه پرواز اقتصاد بهره‌گیری از دو بال درون‌زایی و برون‌گرایی است. پیش از این نیز صاحب‌نظران اقتصادی بر استفاده از ظرفیت‌های برون‌گرایی تاکید داشته‌اند. در این گزارش به تعریف این دو بال اقتصاد نیز پرداخته شده است.
  • صندوق نوآوری و شکوفایی: رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به نقش‌‌‌آفرینی زنان در حوزه دانش‌بنیان گفت: زنان در حوزه دانش‌‌‌بنیان و بخش مدیریتی شرکت‌ها، نقش محوری دارند.
  • ایبِنا: بررسی‌ها نشان می‌دهد رویه اعطای گواهی تمکن مالی همچون گذشته ادامه دارد و صرفا تاکید بر اجرای قوانین نظارتی بیشتر شده است. یکی از مدارک مورد نیاز برای افرادی که به هر دلیل می‌خواهند به خارج از کشور مسافرت کنند، گواهی تمکن مالی است که معمولا هنگام درخواست برای صدور ویزا ارائه می‌شود. این گواهی از سوی نظام بانکی صادر شده و نشان‌دهنده میزان توانایی مالی فرد متقاضی است.