آرشیو اخبار : سیاست گذاری

  • براساس گزارش‌ها دولت در یک ماه و نیم اخیر، اقدام به فروش اوراق نکرده است، حال آنکه در هفته‌های پایانی شهریور بخش قابل توجهی از هزینه‌های بودجه با فروش اوراق تامین شده بود. مطابق برآوردها، میزان کسری بودجه دولت در سال جاری حدود 300هزار میلیارد تومان است. در این شرایط، سیاستگذار برای تامین هزینه‌های خود پنج سناریو شامل «دسترسی به درآمدهای نفتی»، «استقراض مستقیم از بانک مرکزی»، «استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی به وسیله منابع بانک‌ها»، «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» و «فروش اوراق مالی» را پیش روی خود دارد. با توجه به شرایط تحریمی، وصول درآمدهای نفتی همچنان با چالش مواجه است. همچنین استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بدون انتقال ارز تبعات تورمی مخربی را دربردارد.…
  • وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طبق آمارهای رسمی حدود 4/ 2میلیون نفر بیکار در کشور داریم، 2/ 2میلیون نفر اشتغال ناقص یا ناپایدار دارند، حدود 2میلیون نفر ناامید از یافتن کار داریم که جزو جمعیت فعال نیستند، 7/ 9میلیون نفر هم با اشتغال کم‌درآمد روبه‌رو هستند. همچنین 5/ 4میلیون نفر اشتغال غیر‌رسمی دارند، یعنی بیمه ندارند.
  • رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت در صورت موافقت دولت با واگذاری سهام عدالت به جاماندگان در فاز نخست امکان واگذاری این سهام به بیش از ۴میلیون نفر تا دو ماه آینده فراهم است.