آرشیو اخبار : سیاست گذاری

  • ویروسی که با نام «کووید-19» جهان را درنوردیده، اثرات قابل‌توجهی بر بازارهای نیروی‌کار به همراه داشته است. بر اساس آمارهای نیروی‌کار آمریکا، نرخ بیکاری در بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا از 5/ 3 درصد فوریه به حدود 15 درصد در آوریل 2020 افزایش یافت. در دوره مشابه، نسبت «اشتغال به جمعیت» نیز از 1/ 61 به 3/ 51 درصد رسید.
  • یارانه معیشتی پس از افزایش قیمت بنزین از آبان سال گذشته به خانوارها پرداخت می‌شود. این یارانه نقدی بر اساس بعد خانوار بین 55 تا 205 هزار تومان تعیین شده بود. اما با توجه به تورم قابل توجه در ماه‌های اخیر، قدرت خرید یارانه جدید نیز با تغییر همراه شده است.
  • در ماه ژوئن به‌رغم اینکه برداشتن محدودیت‌های قرنطینه کرونا در اکثر کشورهای اتحادیه اروپا آغاز شده است، نرخ بیکاری در منطقه یورو افزایش یافت و به 8/ 7 درصد رسید.