آرشیو اخبار : سیاست گذاری

  • بررسی آمارهای مبتلایان و فوتی‌های کرونا در روز 12 اسفند ماه سال‌جاری، چند نکته قابل‌توجه را مشخص می‌کند: نکته نخست این است که نسبت کل فوتی‌ها به مبتلایان به رقم 4/ 4 درصد کاهش یافته است. این رقم‌ها نشان می‌دهد که نسبت مرگ به ابتلا به نرم جهانی که 2 یا 3 درصد است، نزدیک شده است. همچنین نسبت مرگ به ابتلای روزانه نیز به رقم 3/ 2 درصد رسیده است.