<![CDATA[روزنامه دنیای اقتصاد | پرمخاطب ترین روزنامه اقتصادی کشور]]> https://donya-e-eqtesad.com Tue, 21 Mar 2023 22:06:20 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[جهان‌شمولی الگوهای توسعه]]> https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3953309 /بخش-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-167/3953309-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87 برخی ادعا می‌کنند که الگوی توسعه آسیای شرقی منحصر به فرد و مدل انگلیسی-آمریکایی جهان‌شمول است. به این معنی که الگوی توسعه کشورهای شرق آسیا برای سایر کشورهای در حال توسعه غیرقابل تکرار است؛ ولی الگوی توسعه کشورهای غربی قابل تکرار و جهان‌شمول است. هاجون چانگ، اقتصاددان توسعه این ادعا را در کتاب بازپس‌گیری توسعه مورد بررسی قرار داده است. بخش اول یادداشت به افسانه منحصربه‌فرد بودن مدل توسعه شرق آسیا و جهان‌شمولی مدل آنگلوآمریکایی می‌پردازد و در بخش دوم، دلایل رد این ادعا مطرح می‌شود.]]> Sat, 18 Mar 2023 20:30:00 +0000 <![CDATA[نظام رفاهی توسعه‌گرا: گره زدن سیاست‌های اجتماعی به اهداف اقتصادی]]> https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3953307 /بخش-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-167/3953307-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
ایده استفاده «توسعه‌ای» از سیاست اجتماعی به هیچ وجه اتفاق جدیدی نیست. سیاست اجتماعی بیسمارک در دهه1880 به دنبال تسهیل صنعتی شدن از طریق برنامه‌های بیمه اجتماعی بود و در عین حال قصد کاهش حمایت‌ها از جنبش سوسیالیستی در پروسیا را داشت. سیاست اجتماعی بیسمارکی به همان اندازه برای اهداف ذاتی سیاست اجتماعی مانند بهزیستی انسان، عدالت اجتماعی و بازتوزیعی اهمیت قائل نبود. سیاست اجتماعی تنها به‌عنوان ابزاری برای تحقق اهداف اقتصادی و سیاسی در نظر گرفته می‌شد. از این نظر نظام‌های رفاهی کشورهای شرق آسیا به وضوح با مفهوم بیسمارکی سیاست اجتماعی مطابقت دارند. نظام رفاهی کشورهای شرق آسیا در ابتدا به‌صورت هدفمند و حول محور حمایت از نیروی کار مولد و کارگران صنعتی ایجاد شد و سپس پس از رسیدن به درجه‌ای از توسعه اقتصادی و صنعتی شدن به سایر گروه‌های اجتماعی توسعه یافت.
]]>
Sat, 18 Mar 2023 20:30:00 +0000
<![CDATA[مسیر توسعه بنگلادش]]> https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3953306 /بخش-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-167/3953306-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4
تحلیل استقرار سیاسی نگرشی جدید در اقتصاد نهادگرایی است که به‌طور خلاصه بیان می‌کند میان ساختار نهادی و توزیع قدرت سازمانی در جامعه نوعی سازگاری متقابل وجود دارد که توزیع منافع را متناسب با قدرت سازمان‌ها تعیین می‌کند. ثبات این سازگاری در نهایت به شکل‌گیری یک استقرار سیاسی منتهی می‌شود. هرگونه تغییر نهادی از دریچه ساختار توزیع قدرت عبور می‌کند و نتایج بسته به توزیع قدرت و منافع سازمان‌ها در هر جامعه متفاوت خواهد بود.
]]>
Sat, 18 Mar 2023 20:30:00 +0000
<![CDATA[فقرزدایی به سبک بنگلادش]]> https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3952448 /بخش-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-167/3952448-%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4
توسعه در بنگلادش که گاهی از آن با عنوان «معمای بنگلادشی» یاد می‌شود، چندان ساده به‌دست نیامده است. این کشور ساختار اقتصادی خود را در 3دهه گذشته تغییر داده و از مزایای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش پوشاک و منسوجات بهره برده و بر چالش‌هایی مانند بحران‌های مالی جهانی غلبه کرده است. در سال2015، اقتصاد بنگلادش تحت طبقه‌بندی بانک جهانی به سطح «درآمد متوسط» دست یافت و رشد متوسط 5 تا 6درصد در فاصله 2000 تا 2010، به کاهش چشمگیر تعداد افرادی که پایین‌تر از خط فقر زندگی می‌کردند، کمک کرد. مبادله سیاسی گسترده با گروه‌های سازمانی طبقه متوسط و حمایت ساختار قدرت از توسعه صنعتی در بخش‌های دارای مزیت نسبی همچون صنعت پوشاک برای ایجاد و افزایش منابع، کلید درک معجزه بنگلادشی است. نکته مهم این است که بنگلادش در زمان استقلال با بحران کمبود منابع مواجه بود. بنابراین کاملا طبیعی بود که حرکت به سمت صنایع دارای مزیت نسبی در دستور کار قرار گیرد.
]]>
Wed, 15 Mar 2023 20:30:00 +0000
<![CDATA[درس‌هایی برای یک اقتصاد و جامعه آزاد]]> https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3952447 /بخش-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-167/3952447-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
تمامی رویای کمونیست‌ها تبدیل مدل اقتصادی سرمایه‌داری به مدل کمونیستی بود؛ مدلی که در آن دولت اختیار همه چیز را در اختیار داشت، قدرت اقتصادی در دست دولت بود و قدرت سیاسی در دست یک حزب. در خیال کمونیست‌ها این جامعه بهشت روی زمین بود، همگان در رفاه بودند، آموزش در اختیار همگان بود و هر فرد در جامعه به اندازه ارسطو دانش و خرد داشت (در جامعه سوسیالیستی تمام انسان‌ها به اندازه ارسطو، گوته، مارکس وحتی فراتر از آنها خواهند رسید- لئون تروتسکی- ادبیات و انقلاب- ترجمه انگلیسی- چاپ لندن -1925- صفحه 256) {1}. اما در آن جامعه رویایی یک عامل مهم از یادشان رفت، طبیعت انسان. همان‌طور که استیون پینکر می‌گوید ایدئولوژی‌هایی دوام می‌آورند که با طبیعت آدمی سازگار باشند{2}. اگر کمونیسم را مزرعه‌ای فرض کنیم، محصولات آن نسل‌کشی، جنگ داخلی، قحطی و دیکتاتوری بود.
]]>
Wed, 15 Mar 2023 20:30:00 +0000
<![CDATA[در باب کارآیی]]> https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3952445 /بخش-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-167/3952445-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%DB%8C%DB%8C این مطلب بر اساس کتاب «تحلیلگر حقوقی: ابزاری برای تفکر درباره قانون» نوشته وارد فارنس‌ورث و ترجمه و تنظیم دکتر حمید قنبری تهیه شده است.]]> Wed, 15 Mar 2023 20:30:00 +0000