دنیای اقتصاد

آرشیو روزنامه دنیای اقتصاد

شماره ۳۶۳۸
تاریخ چاپ:
 • پروژه‌های اولویت‌دار به همراه شروط و نوع قرارداد برای سرمایه‌گذاران خارجی معرفی شد

  <p> <b>دنیای اقتصاد:</b> وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتشار بسته راهنما برای سرمایه‌گذاران خارجی، مسیر ورود سرمایه به ایران را مشخص کرده است. در این بسته که با عنوان «راهنمای همکاری‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی با ایران در حوزه صنعت، معدن و تجارت» رونمایی شده، پروژه‌های اولویت‌دار به همراه شرایط و نوع قراردادها اعلام شده است. در این بسته، فرصت‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک حوزه‌های صنعتی، معدنی و تجاری در ۱۷ گروه معرفی شده‌اند که در آن «تجهیزات پزشکی»، «شیمیایی» و «کانی غیرفلزی» در اولویت اول تا…

بیشتر

بیشتر

 • حسین درودیان

  اجرای طرح‌های نجات برای صنایع بزرگ، همواره یکی از تصمیمات سیاستی دولتمردان در مواقع رکود و بحران اقتصادی است. اگرچه مرسوم نیست که دولت‌ها در شرایط عادی، حمایت‌هایی خاص از صنایع به عمل آورند، اما در…

 • علی رستگار

  مدیرعامل بانک ملت

  بانکداری بخش مهمی از هر نظام مالی است و در نظام‌های مالی برخی از کشورها نظیر آلمان، فرانسه و ایتالیا بانکداری از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه تا…

بیشتر

بیشتر