دنیای اقتصاد

آرشیو روزنامه دنیای اقتصاد

شماره ۳۴۸۲
  • بانک مرکزی از «وام خرید مسکن» انحصارزدایی می‌کند

    <p> دنیای اقتصاد: با تصمیم بانک مرکزی، دو اتفاق مهم در حوزه اعتباری رقم خواهد خورد. این دو اتفاق با هدف «تحریک بخش تقاضا»، «خروج از رکود» و «کمک به تولید» عملیاتی خواهد شد. «انحصارزدایی و افزایش سقف پرداخت وام مسکن» در کنار «تقویت تسهیلات خرد» دو اتفاقی است که از سوی سیاست‌گذار پولی دنبال می‌شود. سقف در نظر گرفته شده برای وام مسکن در صورت موافقت شورای پول و اعتبار با ۱۵ میلیون تومان افزایش به ۶۰ میلیون تومان خواهد رسید. تصویب این تصمیم، به انحصارپرداخت وام خرید مسکن پس از ۷ سال پایان می‌دهد. …
  • <p> دنیای اقتصاد: سرمایه‌گذاران همواره در بازارهای نوظهور و پیشرو در جست‌وجوی یافتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری هستند. ماه ژوئن برای ایران و عربستان ماه سرنوشت‌سازی خواهد بود؛ زیرا ۱۵ ژوئن روز گشایش…

  • <p> دنیای اقتصاد: تسهیلات‌گیرندگان ارزی از یکی از بانک‌های توسعه‌ای کشور خواستار این شدند که نحوه تسویه بدهکاران حساب ذخیره ارزی مطابق ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی…

  • <p> گروه خبر: نزدیک به گذشت یک سال از انتخاب فواد معصوم به ریاست‌جمهوری عراق، او عصر سه‌شنبه وارد تهران شد تا اولین سفرش به ایران را در کارنامه روابط دیپلماتیکش ثبت کند. <b>«روحانی» و «فواد…

بیشتر

بیشتر