دنیای اقتصاد

آرشیو روزنامه دنیای اقتصاد

شماره ۳۴۳۲
تاریخ چاپ:
  • کانال‌های جدید برای تامین مالی بنگاه‌ها شناسایی شد

    <p> دنیای اقتصاد: پژوهشکده پولی و بانکی در تداوم تکمیل زنجیره تامین مالی بخش تولید به طراحی مسیر چهاربانده‌ای اشاره کرده که می‌تواند به رفع چالش سرمایه در گردش بنگاه‌ها بینجامد. علامت‌دهی قیمت‌ها در اقتصاد ایران و افزایش انباشت موجودی انبارها به‌دلیل وجود تورم؛ دوعامل افزایش تقاضا برای سرمایه در گردش بوده است، در نتیجه این رفتار،چرخه عملیاتی بنگاه…
  • <p> حسین موسوی:عربستان محور مذاکرات منطقه‌ای شده است. میهمانانی که در کسوت ریاست‌جمهوری گاه با هم نه‌تنها سنخیت فکری ندارند، بلکه به‌نوعی در تقابل با یکدیگر قرار دارند، قرار است جداگانه با پادشاه…

  • نقشه انگلیسی برای چالشی مشابه بازار مسکن ایران

  • <p> دنیای اقتصاد: قیمت نفت در شرایطی بیش از ۵۰ درصد ریزش را در حدود ۶ ماه تجربه کرده است که تاکنون تحلیل‌های مختلفی از عوامل موثر بر این ریزش مطرح شده است. با این حال در این تحلیل‌ها مشخصا سهم هر…

بیشتر