دنیای اقتصاد

آرشیو روزنامه دنیای اقتصاد

شماره ۳۰۶۵
تاریخ چاپ:
  • قیمت‌های کشوری هم رو به نزول دارد

    <p> دنیای اقتصاد- اولین گزارش کشوری از قیمت مسکن مربوط ‌به ماه‌های گذشته از سال ۹۲، منتشر شد. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی ‌و ‌اقتصاد‌ مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعلام جزئیات این گزارش، از سرایت موج کاهش قیمت به سایر شهرها از همان تیرماه - زمان شروع تخلیه حباب در تهران- خبر داده و گفته است: انتقال وضعیت کنونی بازار ‌مسکن تهران به شهرهای بزرگ بسیار سریع و در…

بیشتر

  • دکتر پویا جبل عاملی گذار بانک‌های مرکزی به‌سمت شفافیت بیشتر، تحولی آنی نبوده است و پیشینه زیادی نیز ندارد. فدرال رزرو آمریکا تا همین یک دهه پیش خود را متعهد به آن نمی‌دانست که کاملا شفاف، فرآیند سیاستگذاری خود در کمیته…