دنیای اقتصاد

آرشیو روزنامه دنیای اقتصاد

شماره ۲۸۶۸

بیشتر

  • دکتر حسین عباسی*

    حتی اگر زمینه مطالعاتی‌تان اقتصاد بازار کار یا حتی اقتصاد نباشد، با نگاهی به بحث حداقل دستمزد در ویکی‌پدیا دستگیرتان خواهد شد که بحث در مورد اثرات حداقل دستمزد بر بیکاری، رفاه و تولید بسیار با…