مجمع عمومی عادی سالانه شرکت توسعه صنایع بهشهر با حضور 6/65درصد از سهامداران این شرکت برگزار شد. این جلسه که با ریاست محمد مهرزاد برپا شد، سهامداران به استماع گزارش هیات‌مدیره و حسابرس قانونی پرداختند. همچنین با نظارت آقایان کریم قاری‌زاده و محمدجواد صبوری صورت‌های مالی سال 84 توسعه صنایع‌بهشهر مورد تصویب مجمع قرار گرفت. در جلسه یاد شده دبیر جلسه مهندس محسن عسگری آزاد بود.
همچنین افزایش سرمایه به میزان ۳۶درصد از محل مطالبات و آورده نقدی در این جلسه به تصویب رسید. از این رو، پیش‌بینی درآمد هرسهم سال ۸۵ با توجه به سرمایه جدید شرکت مبلغ ۱۵۰ریال اعلام شد.

چارچوب فعالیت شرکت
شرکت توسعه صنایع بهشهر، شرکت هلدینگی است که به سبب حضور طولانی مدت در صنعت محصولات غذایی و صنایع جانبی آن، با توجه به سرمایه‌های به کار گرفته شده در این حوزه فعالیت، در طبقه‌بندی بین‌المللی استاندارد فعالیت‌های اقتصادی و همچنین سازمان‌ بورس اوراق بهادار تهران، به طور طبیعی در صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی جای می‌گیرد. زمینه اصلی سرمایه‌گذاری‌های شرکت در چارچوب برنامه‌های گسترش آتی را نیز می‌توان در همین راستا تلقی کرد. با وجود این، شرکت همواره می‌تواند بخشی از سرمایه خود را در فعالیت‌های تولیدی یا خدماتی فرعی مرتبط یا نامرتبط به کارگیرد. بر این اساس، شرکت توسعه صنایع بهشهر در تعیین حوزه‌های فعالیت آتی خود، پیگیری سه راهبرد اساسی زیر را از سال ۱۳۸۳ در دستور کار خود قرار داده است:
* صنایع غذایی، شوینده، آرایشی و بهداشتی همچنان محور فعالیت‌های شرکت توسعه صنایع بهشهر به‌شمار می‌آید و هرگونه فعالیت‌های مکمل به‌منظور تکمیل چرخه در حوزه اصلی فعالیت شرکت توجیه‌پذیر خواهد بود.
*به‌منظور پوشش نوسان‌های احتمالی بازده فعالیت در حوزه اصلی، با شناسایی و تعریف برخی فعالیت‌های جانشین، با قابلیت برخورداری از یک دوره تجاری متفاوت یا مستقل از صنایع اصلی و مکمل، روند جریان درآمدی شرکت تاحد امکان هموارسازی خواهد شد.
* از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی به عنوان ابزار تنظیم‌کننده جریان درآمدی شرکت استفاده
خواهد شد.
اهداف راهبردی
ساختار کلی هدف‌ها و سیاست‌های راهبردی شرکت در کلی‌ترین حالت، دو بخش اصلی زیر را در بر می‌گیرد:
- گزینش بهترین مصارف یا فرصت‌های سرمایه‌گذاری.
- تعیین بهترین روش و ترکیب تامین مالی.
میزان و نوع سرمایه‌گذاری، با روش ترکیب تامین مالی شرکت ارتباطی تنگاتنگ دارند و ترکیب این دو بر درجه ریسک، نرخ بازدهی و در نهایت قیمت سهام شرکت نقش تعیین‌کننده خواهد داشت.
سیاست‌های راهبردی فعالیت شرکت توسعه صنایع بهشهر در بخش مصارف سرمایه‌گذاری، بر مبنای شناسایی راه‌کارهای دستیابی به سه هدف راهبردی با ترتیب اولویت زیر تعیین می‌شود.
- استفاده بهینه از دارایی‌های موجود.
- ایجاد جریان درآمدی قابل دوام.
- افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌های شرکت.
سیاست‌های راهبردی
به‌منظور ایجاد یک جریان درآمدی قابل دوام برای صاحبان سرمایه شرکت، سیاست‌های راهبردی زیر در دستور کار شرکت قرار دارد:
* توجه به ماهیت جریان درآمدی
- افزایش سهم درآمدهای عملیاتی در ترکیب درآمدهای شرکت.
- توزیع متناسب هدف‌های درآمدی در بین فعالیت‌های اصلی، جانشین و سرمایه‌گذاری مالی، در ضمن تاکید بر اهمیت جریان درآمدی ناشی از فعالیت‌های اصلی.
* پوشش نوسان‌های جریان درآمدی
- سرمایه‌گذاری در فعالیت‌هایی با کمترین درجه همبستگی بازده، نسبت به بازده فعالیت‌های اصلی با برخورداری از دور تجاری متفاوت از صنایع تعریف شده در فعالیت‌های اصلی و مکمل.
- سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی به ویژه بورس اوراق بهادار.
* تنظیم دوره زمانی جریان درآمدی
- تنوع سال مالی شرکت‌های سرمایه‌پذیر اعم از شرکت‌های هلدینگ تخصصی و شرکت‌های عملیاتی عضو گروه توسعه صنایع بهشهر.
- تنظیم جریان نقدی شرکت‌های هلدینگ تخصصی.
* تقویت جریان درآمدی ناشی از فعالیت‌های اصلی
- مدیریت تخصصی فعالیت‌ها از راه ایجاد شرکت‌های هلدینگ تخصصی در هر حوزه فعالیت.
- فراهم آوردن امکان مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی، برخوردار از توانایی‌های حرفه‌ای مدیریت، فناوری تولید، نشان تجاری معتبر،‌ یا سهم بازار قابل توجه در فعالیت‌های پیشین یا پسین مربوط به هر یک از صنایع تعریف شده در فعالیت‌های اصلی، مکمل و جانشین.


pic1عملکرد شرکت
در اجرای سیاست‌های راهبردی در سال 1384 برخی از اقدامات صورت پذیرفته به شرح زیر است:
گسترش فعالیت‌های شرکت‌های تخصصی
-ایجاد و شروع به فعالیت شرکت هلدینگ تخصصی تولید و تصفیه روغن خوراکی از سال 1382 در غالب شرکت صافولابهشهر.
-ایجاد و شروع به فعالیت شرکت هلدینگ تخصصی تولید موادشوینده، آرایشی و بهداشتی از سال ۱۳۸۳ در قالب شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر.
-ایجاد و شروع به فعالیت شرکت هلدینگ تخصصی تولید و تصفیه قند و شکر از سال 1384 در قالب شرکت مدیریت قند توسعه صنایع بهشهر، که در این راستا اقدام به واگذاری و انتقال 8/77درصد از سهام شرکت قند هگمتان، 81/56درصد سهام شرکت قند نیشابور، 74/6درصد از سهام بانک اقتصاد نوین شده و در سال 1385 برنامه انتقال حدود 70درصد از سهام شرکت شکر در دستور کار قرار دارد.
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و پذیرش شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران
شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران، پس از سال‌ها فعالیت و موفقیت در اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی شرکت‌های زیرمجموعه، یک شرکت فعال در پروژه‌های ساختمانی است.
در این راستا جهت استفاده بهینه از ارزش افزوده بالای صنعت ساختمان اقدام به تقویت شرکت مذکور شد و در حال حاضر شرکت دارنده حدود ۸درصد سهام بانک اقتصاد نوین و مالکیت زمین و ساختمان‌های متعدد در تهران و مازندران است. اقدامات اولیه، جهت پذیرش شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۳ انجام، لیکن به دلیل شرایط فعلی حاکم بر بازار سرمایه در سال ۱۳۸۴ از نهایی‌کردن عملیات پذیرش سهام صرف‌نظر شده و انشاءا... با رونق بازار در سال ۱۳۸۵ این موضوع عملی خواهد شد.
حجم معاملات و تغییرات قیمت سهام
* سهام شرکت از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۹ / ۴/ ۸۴ تا تاریخ ۱۵/۴/۱۳۸۵ طی ۱۵۵‌روز به تعداد ۱۷۱۳۲۶۷۱۶ سهم (حدود ۹/۱۲‌درصد کل سهام) به ارزش حدود ۳۰۳‌میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفته که معادل ۵/۳‌درصد بهای سهام مورد معامله شرکت‌های سرمایه‌گذاری حدود ۴/۱‌درصد ارزش کل سهام معامله شده در سازمان بورس در مدت مزبور بوده است.
* نرخ سهام مورد معامله از مبلغ 2152‌ریال بعد از مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 29/ 4/ 1384شروع و آخرین نرخ در تاریخ 15/4/1384مبلغ 1548‌ریال بوده که کاهش قیمت سهام عمدتا ناشی از جو روانی حاکم بر بازار سرمایه است.
ایجاد جریان درآمدی قابل دوام
در راستای اهداف راهبردی و ایجاد جریان درآمدی قابل دوام و به منظور جلوگیری از نوسانات و بالاخص کاهش درآمدها، شرکت توسعه صنایع بهشهر اقدام به سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت، برای افزایش درآمدهای اصلی و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت غیر‌مدیریتی، جهت جلوگیری از نوسانات درآمد، که دارای ارزش افزوده بالایی باشند، کرده است. اهم اقدامات به نتیجه رسیده تا تاریخ ارائه گزارش به شرح ذیل است:
سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت
* امضای موافقتنامه با طرف خارجی برای مشارکت به نسبت 51 و 49‌ درصد در صنعت شوینده و آرایشی، بهداشتی، که عملیات اجرایی به‌دلیل شرایط حاکم تاکنون به پایان نرسیده است و امید است با عادی شدن شرایط در سال 1385‌ این امر نیز تحقق یابد.
* سرمایه‌گذاری در شرکت بیمه نوین با سرمایه ۱۴۰‌میلیارد ریال به میزان ۲۱‌درصد (۶‌درصد شرکت توسعه صنایع بهشهر و ۱۵‌درصد از طریق شرکت‌های گروه).
* سرمایه‌گذاری در شرکت در شرف تاسیس سرمایه‌گذاری نوین با سرمایه 200میلیارد ریال به‌میزان 20درصد.
سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بین‌المللی
شرکت توسعه صنایع بهشهر اقدامات زیادی جهت دستیابی به رتبه‌بندی اعتباری از سوی موسسه بین‌المللی Fitch انجام داده که این امر مقدمه ورود شرکت به عرصه بین‌المللی است، پیش‌نویس قرارداد انتشار اوراق قرضه (پس از اخذ درجه رتبه‌بندی) با بانک اتریشی HVB تهیه و تایید شد و قرار بود با توجه به برنامه زمانبندی شده در سال 1384 شرکت اقدام به انتشار اوراق قرضه ارزی در بازارهای خارجی کند. متاسفانه با توجه به شرایط خاص به‌وجود آمده در اواخر سال 1384 موسسه Fitch کلیه عملیات مربوط به شرکت‌ها و موسسات ایرانی را رسما متوقف کرد و تا عادی شدن شرایط این مورد عملی نخواهد شد.
سایر فعالیت‌ها
* به علت شرایط خاص صنعت روغن‌کشی و افزایش ظرفیت تولیدی توسط سایر موسسات، به نظر می‌رسد با ظرفیت فعلی امکان رقابت وجود ندارد، لذا نسبت به تفکیک واحدهای روغن‌کشی و پروتئین‌سازی اقدام و در سال 1385 عملیات واگذاری بخش روغن‌کشی با لورگی در دست اقدام است.
* در خصوص وضعیت صنعت بسته‌بندی نظر به اینکه حجم فروش، با ارزش روز دارایی‌های غیرمنقول شرکت همخوانی ندارد، برنامه انتقال محل شرکت به خارج از شعاع ۱۲۰کیلومتری تهران در دست اجرا است که تشکیل شرکت‌های بسته‌بندی نوین چابهار و زرین ورق طوس در راستای اجرای این برنامه بوده است.


pic2


pic3


pic4