ابتدا، آقای حمیدی مدیرعامل بیمه ایران معین با ارائه گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ به موارد زیر اشاره کرد:

۱- افزایش ۷۲ درصدی حق‌بیمه تولیدی از مبلغ ۴.۰۰۴.۵۷۳ میلیون ریال در سال ۱۳۹۵ به ۶.۸۹۸.۵۲۲ میلیون ریال در سال ۱۳۹۶.

۲- نسبت خسارت به حق‌بیمه شرکت در سال ۱۳۹۶ با کاهش یک واحدی نسبت به سال قبل به ۱۸ درصد رسیده؛ این در حالی است که نسبت خسارت صنعت بیمه در سال ۱۳۹۶ براساس آخرین اطلاعات در دسترس معادل ۶۳ درصد بوده است.

۳- سود ناخالص فعالیت بیمه‌ای شرکت نیز در سال ۱۳۹۶ برابر با ۴۷۰.۷۷۹ میلیون ریال است.

۴- سود خالص شرکت در پایان سال ۱۳۹۶ مبلغ ۱.۰۳۵.۶۵۱ میلیون ریال است.

۵- براساس عملکرد سال مالی ۱۳۹۶، عایدی هر سهم ۴۱۴ ریال است.

پس از استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی، بحث و گفت­ وگو پیرامون موضوعات مطرح‌شده آغاز و تصمیمات ذیل به اتفاق آرا اتخاذ شد:

۱- عملکرد و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت.

۲- بودجه پیشنهادی برای سال ۱۳۹۷ تصویب شد.

۳- روزنامه «دنیای‌اقتصاد» برای درج آگهی‌های شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

۴- سازمان حسابرسی به‌عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال ۱۳۹۷ انتخاب شد.

12 (3)

12 (2)