یک ایرانی در حاشیه مسابقات قهرمانی رفتینگ (قایقرانی در رودخانه‌های خروشان) اندونزی، به‌عنوان رئیس کمیته رفتینگ توریستی و حفاظت از رودخانه‌ها انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش محرابی مدیر انجمن رفتینگ ایرانیان که ریاست کمیته رفتینگ توریستی و حفاظت از رودخانه‌ها را در این مسابقات برعهده دارد، گفت: «فدراسیون جهانی رفتینگ دارای چند کمیته است که یکی از آنها به امور مسابقات و کمیته دیگر به موضوع گردشگری و رفتینگ و حفاظت از آن‌که منظور همان حفاظت از رودخانه ها است مربوط می‌شود.»

وی افزود: «این مسوولیت سنگین است؛ چون هم می‌توان با این فرصت پیش آمده ایران را در زمینه برگزاری تور رفتینگ معرفی کرد و هم اینکه دیگران می‌خواهند بدانند حالا که یک ایرانی ریاست این کمیته را برعهده گرفته، رفتینگ در ایران چگونه برگزار می‌شود.» محرابی ادامه داد: «امیدوارم در ۲ سالی که مسوولیت کمیته را برعهده دارم بتوانم ایران را به‌خوبی معرفی کنم. دلیل انتخاب من در این کمیته یکی ارائه طرح تور رفتینگ برای معلولان بود و دیگری پیشنهاد برای تعریف یک استاندارد جهانی برای آن.» وی با اشاره به اینکه هدف اصلی فدراسیون رفتینگ ورزشی است بیان کرد: «فدراسیون جهانی با افرادی مواجه شد که در بخش گردشگری فعال هستند و پس کمیته آموزش و امور راهنمایان رودخانه را برگزار کرد و از سال ۲۰۰۹ راهنمایان رودخانه‌ها را آموزش داد.»