سرویس‌های بهداشتی هتل‌های ایران، حتی در مواردی هتل‌های ۴ و ۵ ستاره تفاوت چندانی با سرویس‌های بهداشتی بین راهی ندارند و گواه این مساله گردشگران و مسافرانی هستند که اعتراض‌شان در ازای پولی که داده‌اند و سرویسی که نگرفته‌اند، به گوش می‌رسد.

به گزارش «ایسنا»، صرف‌نظر از سرویس‌های بهداشتی بین‌راهی که ظاهرا به گِره‌ کور صنعت گردشگری تبدیل شده‌، سرویس‌های بهداشتی دیگری هم هستند که با وجود داشتن مالک و سرمایه‌گذار، وضعیتی بی‌شباهت به چشمه‌های بهداشتی بین‌راهی ندارند؛ واحدهایی که در هتل‌هایی با ستاره‌هایی روشن محفوظ مانده‌اند و ظاهرا به دور از چشم ناظران و مجریان استانداردسازی مشغول سرویس‌دهی به مشتریان هستند. با این همه، چشم کنجکاو و ماجراجوی برخی گردشگران از وضعیت نامناسب سرویس‌های بهداشتی در هتل‌های ایران غافل نمانده و این شرایط به تصویر کشیده شده و در وب‌سایت‌های معتبر سفر و گردشگری که در معرض دید همگان در سراسر جهان است، قرار داده شده است. این در حالی است که همیشه حرف از سامان‌دهی سرویس‌های بهداشتی بین‌راهی است، اما هستند هتل‌های چند ستار‌ه‌ای که سرویس‌های بهداشتی آنها نیز وضعیت روبه‌راهی ندارند و این نابسامانی از چشم گردشگران دور نمی‌ماند.