با آنکه ورود گردشگران خارجی به ایران در حال افزایش است‌، اما هتلداری در رخوت به سر می‌برد و در کمیت‌، کیفیت و قیمت خدمات این بخش تغییری مشاهده نمی‌شود.

یک تورگردان با بیان این مطلب و با انتقاد از خدمات گران گردشگری در ایران به «ایسنا» گفت: اگر اوضاع گردشگری ورودی و مشخصا بخش خدمات آن تغییر نکند باید به فکر تعویض شغل باشیم‌. افشین عزیزی افزود: درست است که ورود گردشگران خارجی افزایش یافته، اما نه تنها حمایت و کمکی از سوی سازمان متولی نمی‌شود‌، بلکه در این بحبوحه‌گرانی قرار است نرخ ورودیه‌ موزه‌ها هم افزایش یابد.

به گفته او، هتلداری ایران در رخوت به سر می‌برد و در شرایطی که یک شرکت هواپیمایی ترک روی خط هوایی ایران سرمایه‌گذاری کرده و به بیش از پنج نقطه در کشور ما پرواز گذاشته است، ما حاضر نیستیم برای مسافرانی که از این طریق به ایران می‌آیند‌، هتل بسازیم تا این سرمایه‌ها را در داخل کشور حفظ کنیم.