آرش نورآقایی رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی راهنمایان تور به بهانه ثبت میمند و شوش، در تاریخ ۱۱ جولای ۲۰۱۵ تمامی آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو را بررسی کردم و بر اساس نتایج آن مشاهده می‌شود ایران در چند سال گذشته همیشه وضعیت خود را ارتقا داده است؛ به طوری‌که تا سال قبل و به صورت تقریبی، ایران یک شصتم میراث جهانی دنیا را در خود جای داده بود، اما با آمار امسال یک پنجاه و چهارم میراث جهانی در ایران قرار گرفته‌اند. ایران هم اکنون ۱۹ میراث جهانی دارد و از لحاظ تعداد ثبتی‌ها در رده ۱۱ جهان ایستاده است. استرالیا، برزیل و ژاپن نیز۱۹ میراث جهانی ثبت کرده‌اند. در این میان اما ایتالیا با ۵۱، چین با ۴۸ و اسپانیا با ۴۴ اثر در رده‌های اول تا سوم و کشورهای فرانسه، آلمان، مکزیک، هند، انگلستان، روسیه و آمریکا در رده‌های چهارم تا دهم قرار گرفته‌اند.

امسال به جز ایران، کشورهای دانمارک و ترکیه نیز دو میراث جهانی و بقیه کشورها فقط یک اثر به فهرست یونسکو اضافه کردند. تا کنون ۱۰۳۱ میراث شامل آثار فرهنگی، طبیعی، مختلط و در خطر از ۱۶۳ کشور و مجموعه عضو «کنوانسیون میراث جهانی» به ثبت رسیده است. در طول ۵ سال گذشته، ۱۵ عضو به کنوانسیون اضافه شده‌اند و ۱۴۱ اثر به ثبت رسیده که در سال ۲۰۰۰ بیشترین آثار به فهرست یونسکو اضافه شد. در این سال ۶۷ اثر ثبت شدند؛ اتفاقی که هرگز از سال ۱۹۷۸ تاکنون تکرار نشده بود. اما از ۱۰۳۱ اثری که تاکنون ثبت‌ شده، ۴۸ میراث در خطر، ۸۰۲ میراث فرهنگی و ۱۹۷ میراث طبیعی و ۳۲ میراث مختلط (Mix) دیده می‌شود؛ این به آن معنی است که به طور متوسط هر عضو کنوانسیون دارای ۶ اثر و تعداد میراث فرهنگی جهانی نسبت به میراث طبیعی جهانی چهار برابر و از هر ۲۱ اثر، یکی در معرض خطر است. از کشورهای توسعه‌یافته فقط آمریکا و انگلیس میراث در خطر دارند و بقیه میراث‌های در خطر متعلق به کشورهای فقیر و جهان سوم است. به طور کلی از ۵ سال پیش تاکنون تعداد «میراث در خطر» روند نزولی داشته و شاهد وضعیت بهتری هستیم.