۴ میلیون و ۹۶ هزار و ۸۲۸ مسافر در اردیبهشت با ۳۳ هزار و ۴۸۵ پرواز از ۴۸ فرودگاه کشور جابه‌جا شدند که نسبت به اردیبهشت‌ماه سال گذشته رشد ۳ درصدی در تعداد پروازها و کاهش یک درصدی در بخش جابه‌جایی مسافران را نشان می‌دهد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در بین فرودگاه‌های کشور، فرودگاه مهرآباد همچنان با ۹۶۳۸ نشست و برخاست در صدر بیشترین پروازها و جابه‌جایی مسافر قرار دارد. در اردیبهشت ماه گذشته یک میلیون و ۱۲۵ هزار و ۶۳۶ مسافر با ۹۶۳۸ پرواز از این فرودگاه اعزام و پذیرش شدند. البته اگرچه فرودگاه مهرآباد در صدر بیشترین پرواز و مسافران قرار دارد اما این شاخص‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۴ درصدی در بخش پروازها و کاهش ۶ درصدی در بخش مسافری را در این فرودگاه نشان می‌دهد. فرودگاه بین‌المللی هاشمی‌نژاد مشهد در رتبه دوم از نظر تعداد مسافر و پرواز قرار دارد. به علاوه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) نیز در اردیبهشت‌ماه امسال، شاهد رشد ۱۷ درصدی در بخش پروازی و رشد ۱۶ درصدی در بخش مسافری بود؛ به‌طوری‌که در این ماه ۴۷۵ هزار و ۷۱۵ مسافر با ۳۸۵۷ پرواز از این فرودگاه اعزام و پذیرش شدند.