کارگروه تخصصی تورهای خروجی، متشکل از بخش خصوصی و دولتی، در راستای ارتقای نقش و جایگاه فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی در سیاست کلان توسعه صنعت گردشگری کشور، تشکیل خواهد شد. به گزارش میراث آریا، مرتضی رحمانی موحد، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، در نشستی که با حضور تعدادی از مدیران فعال در حوزه تورهای خروجی برگزار شد، ضمن اعلام این خبر، به نقش بخش خصوصی در عرصه گردشگری اشاره کرد و گفت: تشریک مساعی و همفکری بخش دولتی و نیز دفاتر صاحب تجربه بخش خصوصی در قالب کارگروه تخصصی تورهای خروجی می‌تواند پشتوانه‌ای قابل اتکا در راستای ساماندهی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و توجه به بازارهای هدف صنعت گردشگری کشور باشد.

وی در ادامه افزود: چنانچه بازاریابی و برنامه‌ریزی در راستای ایجاد توازن در هر دو عرصه ورودی و خروجی و همچنین مشارکت در معرفی جاذبه‌های گردشگری کشور در اولویت اول سال جاری تورسازان قرار گیرد، این امر بی‌شک می‌تواند با نقش حمایتی و هدایتی سازمان همراه شود. معاون گردشگری سازمان با اشاره به سه راهبرد کلان سازمان شامل حداکثر تلاش برای جذب گردشگر خارجی، توسعه و ساماندهی گردشگری داخلی و توسعه فناوری در صنعت گردشگری، از دفاتر خدمات مسافرتی خواست ضمن سنجیدن وضعیت موجود، فعالیت و برنامه‌های خود را طی چند ماه آینده با رویکردها و سیاست کلان گردشگری کشور تطبیق کند.