در همین حال به گزارش «ایسنا»، دیروز نمایندگان مجلس ماده ۲ و ۳ طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی فرهنگی را نیز بررسی کردند؛ به‌طوری که در مصوبه‌ای، رعایت حقوق مالکانه مردم در حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی و فرهنگی را الزامی دانستند. ضمن اینکه نمایندگان مجلس، سازمان میراث‌فرهنگی را مکلف به تدوین دستورالعمل‌های مورد نیاز برای مدیریت بهره‌برداری، نگهداری و پشتیبانی بناها، اماکن و بافت‌های تاریخی و فرهنگی با اولویت واگذاری فعالیت‌ها به بخش غیر دولتی کردند.ماده یک این طرح مربوط به تعریف اصطلاحات به کار رفته بود و تعریف‌های دقیقی از مفاهیم و واژه‌های «حفاظت»، «مرمت»، «احیا» «صیانت»، «حریم بنا»، «محدوده بافت»، «کاربری متناسب»، «طرح ویژه حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی- فرهنگی»، «حمایت» و «سازمان» نیز صورت گرفت تا منظور به کار رفته از چنین مفاهیمی به‌طور کامل مشخص باشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات این طرح در زمینه ماده ۳ که براساس آن وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف هستند با همکاری سازمان میراث‌فرهنگی و شهرداری‌ها در مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه، تصویب و اجرای طرح‌های ویژه حفاظت و احیای محدوده‌های بافت‌های تاریخی – فرهنگی حسب مورد از طریق شورای عالی شهرسازی و معماری یا کمیسیون‌های ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری اقدام کنند. به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی رعایت حقوق مالکانه مردم در اجرای مواد ۲ و ۳ این قانون الزامی است. همچنین نمایندگان مجلس، سازمان میراث‌فرهنگی را مکلف به تدوین دستورالعمل‌های مورد نیاز برای مدیریت بهره‌برداری، نگهداری و پشتیبانی بناها، اماکن و بافت‌های تاریخی و فرهنگی با اولویت واگذاری فعالیت‌ها به بخش غیر دولتی کردند.

براساس ماده ۲ این طرح نیز به منظور حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی فرهنگی، سازمان مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ظرف مدت حداکثر ۲ سال پس از تصویب این قانون نسبت به تکمیل، تعیین و ابلاغ محدوده بافت تاریخی فرهنگی کلیه شهرها و روستاهای تاریخی اقدام کند. با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ظرف مدت حداکثر ۶ ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه چارچوب طرح‌های ویژه حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی و فرهنگی از جمله تعیین جرائم با رویکرد صیانت از ارزش‌های تاریخی و فرهنگی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این محدوده‌ها اقدام کنند. ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون نیز باید دستورالعمل‌های مورد نیاز برای مدیریت بهره‌برداری، نگهداری و پشتیبانی بناها، اماکن و بافت‌های تاریخی و فرهنگی با اولویت واگذاری فعالیت‌ها به بخش غیر دولتی را تهیه و ابلاغ کنند.

این مطلب برایم مفید است