به گزارش روابط‌عمومی معاونت گردشگری کشور، محمد ابراهیم لاریجانی با بیان اینکه شناسایی بازارهای هدف برای هر مقصد گردشگری یک ضرورت برای حرکت و اقدام آگاهانه در حوزه برنامه‌ریزی و بازاریابی است، درخصوص نکات متمایز طرح مذکور تصریح کرد: «در این طرح نسبت به طرح‌های مشابه پیشین، سطح‌بندی کشورهای بازار هدف ایران، رعایت و به ترتیب اولویت در چهار سطح اقدام آنی، اقدام کوتاه‌مدت، اقدام میان‌مدت و اقدام بلند‌مدت دسته‌بندی شده است.» به گفته وی، این ابتکار به سازمان متبوع کمک می‌کند تا بر اساس منابع در اختیار بتواند برنامه‌های آینده خود را در سطوح مختلف تنظیم و ساماندهی کند؛ از طرفی اولویت کشورها بین سطوح و در درون هر سطح کاملا مشخص است.

او درخصوص روند تهیه «طرح بازنگری و بهنگام‌سازی کشورهای بازار هدف» گفت: «برای تهیه این طرح ۱۳ شاخص کلان تعیین و زیرشاخص‌های هر یک برای ارزیابی کشورها تعیین شد.» لاریجانی یادآور شد: «در گام بعد، ضریب شاخص‌های کلان توسط استادان دانشگاهی و صاحب‌نظران صنعت گردشگری مشخص و داده‌ها برای ۸۴ کشور مطرح در صنعت گردشگری دنیا گردآوری و کمی‌سازی شد.» وی تاکید کرد: «کشورهای بازار هدف بر اساس روش‌های آماری رتبه‌بندی در قالب ۳۰ کشور اولویت‌دار برای بازار هدف انتخاب و برای آنها سطح‌بندی و اولویت‌بندی چهارگانه انجام شد؛ اقدامات متناظر برای هر سطح از کشورهای بازار هدف نیز تعیین شد که در سال جاری در دستور کار قرار خواهد گرفت.»