محمدرضا کارگر، مدیرکل امور موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی‌تاریخی کشور در این باره گفت: «ما تاکنون در چنین مسابقه‌ای که گفته می‌شود جایزه جهانی هنرهای زیبا (GFAA) است و به اسکار موزه‌ها مشهور است، شرکت نکرده‌ایم و اطلاعات موزه‌ای و نمایشگاهی خود را برای آن ارسال نکرده‌ایم تا آنکه بخواهیم در انتظار برنده شدن بمانیم.» مدیرکل امور موزه‌ها با اشاره به آنکه در کشور به اندازه‌ای مسائل داخلی و گرفتاری‌های درونی داریم که دیگر زمانی برای بررسی چنین مواردی نمی‌ماند، تصریح کرد: «سال‌هاست شاهد ثبت بناهای تاریخی در فهرست میراث ملی هستیم، با وجود این در چند سال نخست پیروزی انقلاب به حوزه ثبت میراث فرهنگی در فهرست میراث جهانی یونسکو ورود نکردیم و برایمان مطرح نبود. اکنون نیز این موضوع صدق می‌کند.

البته بر اساس بررسی‌های انجام شده، متولیان برگزاری این مسابقه جهانی، خودشان درصدد انتخاب موزه‌ها بر می‌آیند و موزه‌ها و نمایشگاه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند. تاکنون چنین پیشنهادی به ایران و موزه‌های ایران و نمایشگاه‌های موزه‌ای ایران داده نشده است.» به گفته او، جایزه جهانی هنرهای زیبا (GFAA) که به اسکار موزه‌ها مشهور است به آثار و اشیای تاریخی داده نمی‌شود؛ بلکه به چیدمان و موفقیتی که یک نمایشگاه می‌تواند کسب کند، داده می‌شود. این یک اتفاق فرهنگی است که بخشی از آن به کیفیت و انتخاب درست اشیا باز می‌گردد. بخشی دیگر نیز چیدمان، معرفی و تبلیغات خوب است. در نهایت از برگزاری نمایشگاه «ایران؛ مهد تمدن» به عنوان یک نمایشگاه موفق یاد شده و صاحب این موفقیت، موزه درنتیس است. البته قطعا اگر کیفیت اشیا خوب نبود و چیدمان آثار درست انجام نمی‌شد، چنین جایزه‌ای به موزه درنتیس نمی‌رسید.