سفیر جمهوری کوبا همچنین درباره میزان علاقه‌ گردشگران کوبایی برای سفر به ایران باتوجه به هزینه‌های پایین درمان و تخصص کافی پزشکان ایرانی و نیز جاذبه‌های تاریخی کشورمان گفت: «ما در مراسم‌های مختلفی درباره توریست‌درمانی شرکت و صحبت کرده‌ایم. به نوعی در حال گسترش روابط هستیم تا در بخش بهداشت و درمان حتی انتقال بیمار را با ایران داشته باشیم. البته باید بگویم کوبا هم در بخش پزشکی بسیار قوی ا‌ست و در این زمینه پزشکان ما بسیار خوب کار کرده‌اند.» او در پایان ابراز امیدواری کرد دو کشور همکاری‌های خوبی در حوزه‌های مختلف گردشگری ازجمله گردشگری سلامت با یکدیگر داشته باشند: «کوبا در بخش گردشگری درمان کارهای خوبی را انجام داده است. به عنوان مثال یکسری از مرکز‌های بهداشتی بسیار قوی در برخی از سواحل هست که گردشگران در آنجا می‌توانند علاوه بر بحث درمان، از ساحل نیز بهره ببرند.»