او با اشاره به اینکه تاکنون چندبار از این محل به همراه پلیس امنیت بازدید و گزارش‌های آن ارائه شده‌اند، گفت: «یک بیل مکانیکی که می‌توانست برای آن بنا خطرآفرین باشد، با دستور بازپرس و مقام قضایی از آنجا خارج شد. علاوه بر این چند نقطه در اطراف خانه که گمانه‌زنی شده بود، به دستور مقام قضایی به حالت اول برگردانده شد.» به گفته شقاقی، در حال‌حاضر این اثر تاریخی - معماری تحت‌نظارت و دستور کیفری بازپرس شعبه اول ناحیه ۳۷ قرار دارد. دستور این‌طور بود که هر ماه به همراه پلیس امنیت یک نفر به نمایندگی اداره حقوقی و معاونت سازمان میراث‌فرهنگی و یک نفر به نمایندگی مالک از محل بازدید کنند تا اگر دخل و تصرف و تستی صورت گیرد، به سرعت جلوی آن گرفته شود.

وی با اشاره به برگزاری جلسه‌ دادرسی در چند روز قبل با حضور وکلای مالک، کارشناسان اداره میراث‌فرهنگی استان تهران و کارشناس حقوقی این اداره کل و سازمان میراث‌فرهنگی در این زمینه، ادامه داد: «سازمان میراث‌فرهنگی با پیشینه‌ای که از قاضی این پرونده نسبت به تاکیدهای او برای حفاظت از آثار تاریخی شنیده است، امیدوار است تا او با دفاعیات و صحبت‌های فنی انجام شده، دادخواست مالک مبنی بر خروج از ثبت را ابطال و نگرانی اهالی فرهنگ و علاقه‌مندان به حوزه هنر و معماری که اذهان عمومی را به خود مشغول کرده است، برطرف کند.»  مدیرکل دفتر حقوقی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اضافه کرد: «عدم دستور دخل و تصرف در این بنا از سوی مقامات بالاتر صادر شده است. البته این موارد در پرونده محرز و موجود است و این موارد به قاضی نیز منعکس شده؛ بنابراین اکنون در حال تنظیم مجدد نامه‌ای به قاضی شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری هستیم که مسائل را با مستندات بیشتری به او ارائه دهیم. شهرداری نیز می‌تواند با توجه به حساسیت منطقه‌ای و بار ترافیکی از ساخت‌وساز بیشتر در این منطقه جلوگیری کند. »