وی در این زمینه گفت: «۵۸ فروند شناور اختصاصی مسافری برای مردم در ایام عید وجود دارد.» این مقام مسوول همچنین درباره اسکله‌های شناور در استان هرمزگان افزود: «۱۲ پست اسکله شناور در استان هرمزگان آماده انجام خدمات به مردم هستند و مسیرهای دریایی برای شناورها با توجه به شرایط جوی تعیین شده‌اند.» نماینده سازمان بنادر و دریانوردی اظهار کرد: «هر استان کشیک ۲۴ ساعته برای ارائه خدمت به مردم دارد و تلفن ۱۵۵۰ برای نجات مردم در نظر گرفته  شده است.»