امیرپویان رفیعی‌شاد درباره نظارت بر تخلفاتی که هر سال در آستانه تعطیلات نوروز به‌طور معمول در برخی آژانس‌های مسافرتی به ویژه در بخش سفرهای خارجی رخ می‌دهد، گفت: «وقتی یک ویزا که ۶۰ تا ۸۰ یورو قیمت دارد ۸۰ میلیون تومان فروخته می‌شود، باید این سوال ایجاد شود که چرا چنین مبلغی برای یک ویزا تعیین شده است.» رفیعی‌شاد درباره‌ چرایی قیمت‌های نامتعارف و خارج از عرف که در بازار ویزا وجود دارد، توضیح داد: «بازار تجارت آزاد ویزا مبتنی بر عرضه و تقاضا است. علاوه‌بر این قوانین مرتبط با ویزا دست را باز گذاشته است و از طرفی سقفی برای قیمت خدمات ویزا تعیین نشده است. بنابراین تنها چاره برای گرفتار نشدن در دام فرصت‌طلبان این است که مشتری در ذهن خود ضوابط و شرایط را حلاجی کند.» او توصیه کرد که متقاضیان هنگام تحویل مدارک به سفارتخانه‌ها توجه و دقت کافی داشته باشند. اگر هر یک از مدارک ناقص باشد، تبعاتی برای شهروند ایرانی دارد و گاهی ممکن است اثرات آن جبران‌ناپذیر باشد و هزینه‌ هنگفتی به همراه داشته باشد.